NRK Meny

Norsk oppdrettsfisk trygt å spise

En undersøkelse av 12.000 oppdrettsfisk gjort av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, viser at Norsk oppdrettsfisk fortsatt er trygt å spise. I prøvene som ble tatt i 2015 ble det ikke funnet miljøgifter over EUs fastsette maksgrense. Ingen av fiskene inneholdt ulovlig mengde legemidler, men det var likevel en økning i lusemiddel fra året før. Undersøkelsen er gjort på oppdrag av Mattilsynet.