Støtter statusheving for kvensk

Norske kveners forbund har overfor fylkestinget i Finnmark fremmet opprop om at kvensk språk skal få høyere status. Dette forslaget støtter Norsk målungdom.

Norsk Målungdom til stades under Målrock
Foto: Steinar Drægni

Forslaget til Norske kveners forbund kommer opp til politisk behandling i fylkestinget i slutten av oktober. Oppropet er forankret i et innbyggerinitiativ med 625 underskrifter.

– Har gjort en imponerende innsats

– Vi er sjølvsagt klar over den alvorlege situasjonen kvensk er i. Språkbrukarane har gjort ein imponerande innsats på den korte tida språket har hatt offisiell status med å lage eit skriftspråk og bygge institusjonar som Kainun institutti/Kvensk institutt, uttaler sentralstyremedlem Fredik Hope i Norsk målungdom, som er den største ungdomsorganisasjonen for språk i Norge.

Kvensk språk ble anerkjent som eget språk i Norge i 2005. Norsk Målungdom mener at den ferske grammatikken for kvensk som nå er i trykken er et historisk framskritt, Landsstyret i Norsk Målungdom lærebokserien «Minin kieli minun aaret» som landsstyret i Norsk Målungdom har jublet over.

– Det står difor ikkje på innsatsen til språkbrukarane, som i stadig større grad samarbeidar for å gje språket betre kår. Dei må derimot får den støtta dei treng frå dei ansvarlege styresmaktene, slik at dei kan kome vidare i arbeidet.

– Viktig for det videre arbeidet

Norsk Målungdom mener at å få flere barn og unge til å ta språket i bruk er avgjørende.

– Difor støttar vi Kvenforbundet sitt ynskje om å oppgrader kvensk frå nivå 2 til nivå 3 i Den europeiske pakta om regions- eller minoritetsspråk, og reknar med at Finnmark fylkesting fremjer oppropet. Det vil vere viktig for det vidare arbeidet for kvensk og dei kvenske språkbrukarane, og vi gler oss over at fylkesrådmann Øysten Ruud støttar framlegget, sier Fredrik Hope.

Også Ap støtter oppropet

Ragnhild Vassvik Kalstad

Ragnhild Vassvik

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Også Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Finnmark støtter oppropet for at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

– Dette er betydelig og oppfyller derfor lovens krav til politisk behandling.
Kvensk språk og kultur er viktig del av Finnmarks som et flerkulturelt fylke, uttaler Ragnhild Vassvik.

Arbeiderpartiet på Fylkestinget anerkjenner at språkvern inngår som et sentralt element i arbeidet med vern av minoritetsrettigheter og minoritetskultur.

Forutsetter at midler overføres

– Å heve status for kvensk språk vil således være et viktig bidra til å synliggjøre det kulturelle og språklige mangfoldet i Finnmark og i Norge. En heving av status for kvensk fra nivå II til nivå III i minoritetsspråkpakten vil føre til at man forflytter det økonomiske ansvaret fra kommune til stat . Man vil dermed sikre at i kommunene hvor kvensk snakkes vil få en mer lik praksis for tilrettelegging for bruk av kvensk og for opplæring i språket.

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Finnmark forutsetter at statlige myndigheter overfører midler til kommunene og fylkeskommunene ved en oppgradering.

Korte nyheter

 • Fállagohtet goalmmát boahkuheami

  Kárášjoga gielda fállagoahtá goalmmát koronaboahkuheami šierves olbmuide. Dát sáhttet leat olbmot geain riegádusas lea heajos immunitehta, leat borasdávdadivššus dahje eará sivaid dihtii lea vuollegis immunitehta. Gielda dieđiha maiddái ahte unnán 12-15 jahkásaččat leat boahkuhan iežaset.

  Koronavaksinering av sykepleier
  Foto: Marit Hommedal / Marit Hommedal
 • Beardu ii gáibit sáhku Sárevuomis

  Beardu gielda bisseha buot áššiid Sárevuomi čearu vuostá ja dáhttu soabadit čearu badjeolbmuiguin, dieđiha Nye Troms. Gielda áigu máksit buot goluid mat čearus ležžet leamaš Álttesjávrri guođohanbarttaid riiddus. Dán mearredii Bearddu gielddastivra gaskavahku ja loktejuvvui dohko maŋŋá Alimusrievtti duomu mii celkkii ahte Ruoŧa beale badjeolbmuin lea guođohanvuoigatvuohta Norgga bealde.

  Altevatn beitekonflikt
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ođđa njuovahat rahppon

  Kárášjogas rahppui gaskavahku ođđa njuovahat man namma lea "Min Njuovahat". Njuovahaga stivrralahttu Lasse Johnsen Kvernmo dadjá ahte njuovahat dálvvis bastá njuovvat 40 000 bohcco. Njuovahagas lea šiehtadus Rema 1000 fitnodagain vuovdit bohccobierggu sin gávppiid bokte.

  Nytt slakteri åpnes i Karasjok. Trond Morten Helgesen, fra innkjjøp og kategoriavdelingen i Rema 1000 og styremedlem Lasse Johnsen Kvernmo i Min Njuovahat
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK