Norge tåler klimaendringer best

Ifølge en undersøkelse fra Notre Dame-universitetet i Indiana i USA er Norge det landet i verden som er best forberedt på klimaendringer.

Flom i Sel i Gudbrandsdalen

Voldsomme nedbørsmengder førte til store flomskader på Vestlandet i oktober. Denne type ekstremvær må også vi i Norden regne med å oppleve oftere, spår klimaforskere.

Foto: SCANPIX NORWAY / Reuters

– Jeg er glad for denne bekreftelsen på Norges pågående arbeid
med å ta fatt i konsekvensene av klimaendringene, sier klima- og miljøminister Tina Sundtoft (H), ifølge Norges ambassade i Washington

Hvert år rangerer universitetet land etter hvor utsatt de er for ekstremvær, naturkatastrofer og andre konsekvenser av klimaendringene, samt hvor godt rustet landene er til å hanskes med dem.

– Været påvirker

Norge har toppet listen i snart 20 år. Klima- og miljøministeren gleder seg over dette, og mener det ikke er tilfeldig at Norge topper den listen.

– Norges lange kystlinje og høye fjell gjør at vær og klima har påvirket nordmenns hverdag i årtusener, og gjør det fortsatt, sier Sundtoft.

Nylig tok også leder for Samerådet, Áile Jávo, til ordet for at det samiske samfunnet bør bli bedre rustet for klimaendringer.

Afrika i motsatt ende

New Zealand, Sverige, Finland og Danmark følger Norge på toppen av listen. De fem landene som er minst forberedt på klimaendringene, er ifølge listen Chad, Burundi, Eritrea, Den sentralafrikanske republikk og Kongo.

FNs klimapanel la søndag fram fjerde og siste del av sin femte hovedrapport om klimaendringene. Der blir det slått fast at mennesker uten tvil påvirker klimaet og at temperaturene vil bare fortsette å stige.

I rapporten slår klimapanelet fast at klimaendringer har hatt konsekvenser for natur og samfunn over hele verden de siste tiårene