NRK Meny
Normal

‒ Samene må inkluderes i arbeidet med en ny nordområdestrategi

‒ Det bør tydelig slås fast at utviklingen i nordområdene må komme innbyggerne i landsdelen til gode, og samene må inkluderes i arbeidet. Dette krever fylkestoppene fra de tre nordnorske fylkene.

Nordområdestrategi
Foto: Pressebilde

Fylkesordfører Runar Sjåstad fra Finnmark, fylkesråd Gerd Kristiansen fra Troms, fylkesrådsleder Tomas Norvoll fra Nordland og seniorrådgiver Torvald Falch fra Sametinget møtte i går møtte utenriksminister Børge Brende og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for å diskutere regjeringens framtidige nordområdestrategi.

Det er viktig at den regionale dimensjonen styrkes, ikke bare med tanke på en helhetlig nordområdepolitikk, men også for å sikre at utnyttelsen av ressursene i nord fører til lokal verdiskapning, heter det i en pressemelding fra fylkestoppene.

Oppfølging av nordområdepolitikkens intensjon

Fylkeslederne ga også uttrykk for at det et er helt avgjørende for å kunne utvikle nordområdene at øvrig nasjonal sektorpolitikk følger opp intensjonene i nordområdepolitikken.

‒ Et eksempel er manglende kompetanse og arbeidskraft for å kunne utnytte utviklingspotensialet i nord. Svaret ligger både i utdanning, rekruttering og attraktive lokalsamfunn.

Fylkeslederne sier at man må inngå et enda tettere samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og departementer for å styrke utdanningsløpet i nord – både grunnskole, videregående skole, høyere utdanning og fagskoler.

Sikkerhetspolitikk

De nordnorske politikertoppene sier at endringer i det sikkerhetspolitiske bildet og forholdet til Russland må være nyansert, da det fortsatt er et godt samarbeidsklima og et nært folk-til-folk og kultur samarbeid i Barentsregionen.

‒ Dette samarbeidet er en grunnstein for å sikre videre utvikling i regionen, og bør være en grunnpilar i regjeringens nordområdepolitikk.

Forankring av Arktisk Råd

Fylkestoppene var også enige i at det bør være en intensjon at Norge skal være en premissleverandør når det gjelder internasjonale programmer som omhandler Arktis.

Samarbeidet innenfor Arktisk Råd bør forankres regionalt, for å sikre legitimitet i de områder som berøres av arbeidet til Arktisk Råd.

‒ Regionen har en stor andel samisk befolkning, som må inkluderes i det videre arbeidet med en ny nordområdestrategi, slår fylkestoppene også fast.

Lederne fra nord ga uttrykk for at regionalt nivå har kunnskap og kjennskap til egen region.

Det er naturlig at regionalt nivå ikke bare har en medvirkende rolle i strategiarbeidet, men også en formell rolle i implementering av nordområdepolitikken.