Norge lurt av Finland

Den finske lakseforskeren Eero Niemelä, sier at norske myndigheter er blitt lurt av Finland og gitt finske hytteeiere ved Tana-elva rett til gratis båtfiske i Norge. Samtidig er det tradisjonelle fisket til lokalbefolkningen blitt kraftig redusert. Han frykter at hytteeiernes neste krav vil være rett rtil å fiske med garn på lik linge med lokalbefolkningen. Klima- og miljødepartementet ønsker ikke å kommentere saken.