NRK Meny
Normal

Nå starter arbeidet med å redde Tanalaksen

Både Norge og Finland vil i nærmeste fremtid etablere egne forhandlingsutvalg som skal komme frem til nye fangstregler for Tanavassdraget.

Laksefiske i Tanaelva

Norge og Finland går igang med nye forhandlinger om laksefisket i Tanavassdraget til neste høst.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi skal ha en egen forhandlingsdelegasjon og det som er helt sikkert er at både Sametinget og representanter fra det lokale forvaltningsorganet for Tanavassdraget, skal være med i forhandlingene med Finland, sier Steinar Hermansen, avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

Forskningsfunn til grunn

Miljøverndepartementet kan ennå ikke si noe om hvem flere som vil få plass rundt forhandlingsbordet når forhandlingene starter opp høsten 2011. Også Finland vil etablere en egen forhandlingsgruppe. I tillegg vil den norsk-finske forskningsgruppa komme med råd og innspill under forhandlingene.

– De kan bidra med å gi oss svar på hvordan, når og med hvilke redskaper de ulike bestandene i Tanavassdraget blir beskattet. Det gir oss et bedre grunnlag enn det vi har i dag til å iverksette treffsikre tiltak, sier Hermansen om det norsk-finske forskningsutvalget.

Ber om dialog med lokale fiskere

Torsdag i forrige uke hadde den norsk-finske forskningsgruppa sitt første møte med norske og finske myndigheter der Tanalaksens fremtid ble diskutert. En av de tingene som ble diskutert, var viktigheten av en god og åpen dialog med lokale laksefiskere i Tanavassdraget.

– Myndighetene må lytte bedre til den lokale realkompetansen. Det er en av strategiene som kan gi et godt resultat i arbeidet med nye forskrifter, sier NINA-forsker Morten Johansen som er en av de fire forskerne i forskningsgruppa.

Laksekatastrofe

NRK Sámi Radio har flere ganger omtalt det som har blitt betegnet som «katastrofetilstand» i Tanavassdraget, som regnes som et av landets viktiste laksevassdrag. Det er stadig færre gytelaks i vassdraget og tall fra 2009 viser at laksefangsten i Tanavassdraget er nesten halvert sammenlignet med tall fra året før.

Laksefisket i Tanavassdraget reguleres på departementsnivå gjennom en såkalt overenskomst mellom Norge og Finland. Forhandlingene har imidlertid stått i stampe i ti år. Nå ser det imidlertid ut som om forhandlingene igjen vil starte opp . Målet med forhandlingene er å redusere laksefisket slik at laksen får fred og ro til å gyte i Tanavassdraget.