Hopp til innhold

Samisk satsing viktig for Lars-Bjørnar

Lokalavis lanserer nettavis, og satser på mer synliggjøring av samiske stemmer. For Lars-Bjørnar (29) er dette særdeles viktig.

Lars-Bjørnar Nøstan Knutsen

SYNLIGGJØRING: Lars-Bjørnar Nøstan Knutsen mener synliggjøring av det samiske styrker en ung sames identitet.

Foto: Marthe Mølstre / privat

Lars-Bjørnar Nøstan Knutsen bor i Bodø, og har sine røtter i Tysfjorden.

Det gleder ham å høre at NordSalten avis skal styrke samiske stemmer. For ham er det viktig at det samiske er synlig for resten av samfunnet. Dette er med på å styrke hans identitet som ung same.

– Det er jo veldig, veldig bra. At resten av samfunner ser det samiske, at man er der, og står sterkt i sin kultur.

Styrke den samiske stemmen

Lars Theodor Kintel (35) er ny eier av NordSalten Avis/NuorttaSálto Avijssa sammen med Per Inge Finnesen.

Lars Theodor Kintel, eier av NordSalten Avis/NuorttaSálto Avijssa

SPENT: Lars Theodor Kintel er eier av NordSalten Avis/NuorttaSálto Avijssa, og er spent på mottakelsen av nettavisen.

Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

På denne datoen for 26 år siden kom første utgave av Lokalavisa NordSalten. De nye eierne har gitt avisen nytt navn og endret konseptet.

Ukeavisen har så langt bare kommet ut i papirutgave. Avisen ble i dag digital, og skal fremover ha mer fokus på samisk kultur og samfunnsliv.

– Den samiske stemmen når jo langt. Men her i nordre Nordland høres ikke den samiske stemmen så godt. Nå blir det en samisk stemme som når lengre, og det skal bli spennende, sier Kintel om avisen.

Kintel er spent på mottakelsen og tror det skal gå bra.

– Dette er morsomt, og vi har gledet oss til dette. Redaksjonen har gjort et godt arbeid, og vi er fornøyde med resultatet som foreligger.

Norge er det landet i verden som har flest aviser i forhold til folketall.

NordSalten Avis er én av de 230 avisene som utgis i Norge med minst én utgave i uken.

Mer om saken her:

Identitesfremmende

Inger Kristin Olsen (38) bor i Saltstraumen i Bodø, og er vokst opp med NordSalten Avis.

Inger Kristin Olsen

GODE MINNER: Inger Kristin Olsen vokste opp med lokalavisen som fast morgenrutine i hjemmet.

Foto: privat

Olsen abonnerer ikke på avisa i dag, men i oppveksten hjemme i Tysfjorden var avisen en naturlig del av helgekosen.

Moren til Inger Kristin Olsen var opptatt av at barna skulle huske hjemplassen og folket deres.

– Mamma var opptatt av at vi skulle vite hvor vi kom fra. Derfor var avisen så viktig for oss.

Hun sørget derfor for at barna fikk avisen, og tegnet gaveabonnement til dem.

– Hun ga alle oss søsken et abonnement av lokalavisen når vi flyttet ut og slo oss til ro.

Skaper mer engasjement

I 2003 lanserte avisa én samisk side på lulesamisk språk. Samtidig fikk avisen det samiske navnet Bájkkeavijssa NuorttaSállto i tillegg.

Nå som avisen skal satse mer på det samiske, og at det samiske dermed blir en større og mer naturlig del av avisen, gjør Knutsen stolt.

– Å fremme og å få det samiske synliggjort er jo det som vil gjøre de samiske plassene mer levedyktig.

At avisen nå er digital er en stor fordel for unge lesere.

– Hvis samisk er mer synlig, blir det mer valgbart for unge. Det skaper mer engasjement rundt det.

Avisens historie

Kilde: Wikipedia

 • 5. januar 1996
  Første utgave av Lokalavisen Nord-Salten

  Grunnlagt av redaktør Børge Strandskog. Avisen dekker kommunene Hamarøy, Steigen og Tysfjorden/gamle Tysfjord kommune i Nordland.

 • 2003
  Samisk navn og språk

  Avisen fikk det samiske tilleggsnavnet Bájkkeavijssa NuorttaSállto. Utgir fast en avisside med innhold på lulesamisk.

 • Mars 2021
  Nye eiere

  Nye eiere: Lars Theodor Kintel og Per Inge Finnesen

 • Juni 2021
  Navneendring

  Nytt navn: NordSalten avis - NuorttaSálto avijssa

 • 5. januar 2022
  Nettavis lansert

Korte nyheter

 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret