Nordnorge-banen er ikke død

Jernbanedirektoratet utreder nå mulighet for jernbane mellom Fause og Tromsø. 8. juni møtes representanter for Nordnorsk Regionråd, kommunene og fylkeskommunen, NHO, LO og de nordlige jernbarekomitéene for å diskutere muligheter og utfordringer, skriver Troms Folkeblad.