Nordlys: Urbane samer ikke representert i sametingsrådet

Det er en stor svakhet i sametingsrådet når de ikke har representant fra Tromsø by, mener politisk redaktør i avisa Nordlys.

Samenes nasjonaldag i Oslo

Nordlys avis kritiserer det nye sametingsrådet som ble presentert mandag. Avisa mener at bysamer er for dårlig representert i rådet.

Foto: Kenneth Hætta

Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund offentliggjorde mandag det nye sametingsrådet.

Hun valgte disse rådsmedlemmer: Mikkel Eskil Mikkelsen, Henrik Olsen og Silje Karine Muotka, alle fra NSR. Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista og Ellinor Marita Jåma, fra Åarjel-Saemiej Gielh, som må dele på et rådssete med hvert sitt 2 års periode.

sametingsrådet 2017

Det nye sametingsrådet. Fv: Mikkel Eskil Mikkelsen, Henrik Olsen, Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka, alle fra NSR. Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista og Ellinor Marita Jåma, fra Åarjel-Saemiej Gielh.

Foto: Nils Johan Heatta / NRK

Nord-Norges største avis, Nordlys, antyder i lederartikkelen at sametingspresidenten følger ikke samfunnsutviklingen i Sápmi.

skjalg fjellheim

Skjalg Fjellheim

Foto: Privat

– Hun(Aili Keskitalo red. anm.) kunne ha tatt innover seg at det bor svært mange samer i en by som Tromsø. Det foregår en urbanisering i hele verden og urfolk er også en del av dette. Urbanisering er en trend som skjer her hos oss, og dette bør også speiles bedre i samepolitikken etter min oppfatning, sier politisk redaktør i avisa Nordlys Skjalg Fjellheim til NRK Sápmi.

På den Nordnorske Debattsiden(ND) skriver Nordlys avisa følgende;

Senterpartiet er ikke med i selve sametingsrådet, men er en del av flertallsgrupperingen, og får en sterk innflytelse gjennom ledelse av viktige komiteer. Det forsterker inntrykket av at Sametinget priroriterer bygderomantikken, mens store velgergrupper i byene blir oversett.

Dette betyr at den store samebyen Tromsø heller ikke denne gang blir representert i den politiske ledelsen av Sametinget.

Tiltredende sámetingspresident Aili Keskitalo synes det er bra at mediene bryr seg, men er uenig i kritikken.

– Det er bra at mediene er opptatt av dette, men jeg kan trøste alle at de som sitter i sametingsrådet bestemmer ikke alt. Bak samerådet er det et større flertallsgruppe som representerer alle de samiske områdene, også byene, sier Keskitalo.