Hopp til innhold

Nordlys: Urbane samer ikke representert i sametingsrådet

Det er en stor svakhet i sametingsrådet når de ikke har representant fra Tromsø by, mener politisk redaktør i avisa Nordlys.

Samenes nasjonaldag i Oslo

Nordlys avis kritiserer det nye sametingsrådet som ble presentert mandag. Avisa mener at bysamer er for dårlig representert i rådet.

Foto: Kenneth Hætta

Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund offentliggjorde mandag det nye sametingsrådet.

Hun valgte disse rådsmedlemmer: Mikkel Eskil Mikkelsen, Henrik Olsen og Silje Karine Muotka, alle fra NSR. Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista og Ellinor Marita Jåma, fra Åarjel-Saemiej Gielh, som må dele på et rådssete med hvert sitt 2 års periode.

sametingsrådet 2017

Det nye sametingsrådet. Fv: Mikkel Eskil Mikkelsen, Henrik Olsen, Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka, alle fra NSR. Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista og Ellinor Marita Jåma, fra Åarjel-Saemiej Gielh.

Foto: Nils Johan Heatta / NRK

Nord-Norges største avis, Nordlys, antyder i lederartikkelen at sametingspresidenten følger ikke samfunnsutviklingen i Sápmi.

skjalg fjellheim

Skjalg Fjellheim

Foto: Privat

– Hun(Aili Keskitalo red. anm.) kunne ha tatt innover seg at det bor svært mange samer i en by som Tromsø. Det foregår en urbanisering i hele verden og urfolk er også en del av dette. Urbanisering er en trend som skjer her hos oss, og dette bør også speiles bedre i samepolitikken etter min oppfatning, sier politisk redaktør i avisa Nordlys Skjalg Fjellheim til NRK Sápmi.

På den Nordnorske Debattsiden(ND) skriver Nordlys avisa følgende;

Senterpartiet er ikke med i selve sametingsrådet, men er en del av flertallsgrupperingen, og får en sterk innflytelse gjennom ledelse av viktige komiteer. Det forsterker inntrykket av at Sametinget priroriterer bygderomantikken, mens store velgergrupper i byene blir oversett.

Dette betyr at den store samebyen Tromsø heller ikke denne gang blir representert i den politiske ledelsen av Sametinget.

Tiltredende sámetingspresident Aili Keskitalo synes det er bra at mediene bryr seg, men er uenig i kritikken.

– Det er bra at mediene er opptatt av dette, men jeg kan trøste alle at de som sitter i sametingsrådet bestemmer ikke alt. Bak samerådet er det et større flertallsgruppe som representerer alle de samiske områdene, også byene, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Norgga girku áigu seanadišgoahtit

  Mannan vahkus geigejuvvui Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta Stuorradiggái. Sámi girkoráđi jođiheaddji, Sara Ellen Anne Eira, muitala ahte girku áigu dál seanadišgoahtit.

  – Mii leat álo diehtán ahte girku lea leamaš oassin dan dáruiduhttinpolitihkas mii lea leamaš Norggas. Ja mii leat dieđusge ráhkkanan ahte dát raportta galggai geigejuvvot, earret eará de mii leat ráhkadan dakkár digitálakursa buot Norgga girku bargiide mas dáruiduhttin lea fáddá.

  Buot Norgga girku bargit galget oažžut vejolašvuođa loktet iežaset gelbbolašvuođa dáruiduhttima birra dan digitála oahppanreaiddu bokte.

  – Mun ja mii girkobealis jáhkkit ahte go olbmuin lea gelbbolašvuohta ja máhttu dan birra, de lea maid mihá álkit bargagoahtit seanadeami guvlui, dadjá Eira.

  Sámi girkoráđi jođiheaddji muitala maid ahte searvegottit galget dustet daid olbmuid mat dál leat ožžon iežaset muitalusaid ja vásáhusaid dan rapportii mielde.

  – Eat mii dieđe mo guhtege olmmoš vásiha dan ahte dál lea almmolašvuođas sin vásáhusa dan dáruiduhttinpolitihkas. Sis fertet mii maid váldit vára, dadjá son.

  Sámi girkoráđi jođiheaddji Sara Ellen Anne Eira.
  Foto: Kjell Are Guttorm / NRK