Hopp til innhold

Nordkalottfolket fremmet mistillitsforslag til plenumsleder

For første gang i Sametingets historie ble det stilt mistillitsforslag til plenumsleder, selv om det ikke er mulig å gjøre det etter loven.

Toril Bakken Kåven og Tom Sottinen

Her fremmer gruppeleder i Nordkalottfolket (NKF) Toril Bakken Kåven mistillitsforslag til plenumsleder Tom Sottinen (Ap).

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Møteleder. Vi ønsker å fremme mistillitsforslag til plenumsleder. Jeg vil bare vite hvordan du vil at det skal foregå.

Det sa gruppeleder i Nordkalottfolket Toril Bakken Kåven på talerstolen tirsdag under Sametingets plenumsmøte, mens hun festet blikket på plenumslederen.

– Det her er ikke noe som er regulert i forretningsloven, men vi ønsker likevel å ha åpenhet, debatt og votering, svarte plenumslederen Tom Sottinen (Ap).

Han reiste seg opp og byttet plass med nestlederen i plenumsledelsen Tor Gunnar Nystad.

Tom Sottinen bytter plass

Tor Gunnar Nystad (fremst) tok over som møteleder og ledet debatten for mistillitsforslaget.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Valgmanntallets undersøkelse

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er undersøkelsen av Sametingets valgmanntall.

– Det er utilgivelig at Ap, Sp og NSR, har vedtatt at valgmanntallet skal åpnes for å forske på om vi er gode nok samer, skrev partiet i sin egen forum da de varslet mistillitsforslaget før plenumsmøtet.

Flertallet i Sametingets plenum bestemte i desember for å sette i gang en undersøkelse av valgmanntallet, etter at NRK avslørte «De falske samene». Der innrømmet flere medlemmer i Sametingets valgmanntall at de ikke oppfyller kriteriene for å stå der.

Les også: Vil granske om folk jukser til seg samisk stemmerett

Sametinget i Karasjok.
Sametinget i Karasjok.

Første gang i historien

I et parlamentarisk system er det de som fatter vedtak som kan få mistillitsforslag mot seg. Likevel valgte Nordkalottfolket å fremme mistillitsforslag til møtelederen i plenum.

Nordkalottfolket begrunnet mistillitsforslaget med at plenumsleder har lagt ut undersøkelsen av Sametingets valgmanntall på anbud for forskere.

Dette syns de er problematisk da tilgangen til valgmanntallet kun kan gis til tre ulike formål.

Den kan gis til offentlig ansatte når det er nødvendig av tjenesten. Til forskere og vitenskapelig øyemed når det foreligger samtykke fra Sametinget eller til andre dersom det foreligger samtykke fra Sametinget.

Plenumsledelsen har lagt ut et forskningsanbud som gir forskere adgang til valgmanntallet. Selv om tidligere praksis er at man har vært svært restriktiv med å åpne tilgang til valgmanntallet og utenforstående.

I det siste har også Sametinget avvist all forskning av valgmanntallet, ifølge NKF-gruppeleder.

Toril Bakken Kåven

Nordkalottfolkets gruppeleder Toril Bakken Kåven begrunner her hvorfor partiet fremmer mistillitsforslag til plenumsleder.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– I forkant av at plenumsledelsen la ut forskningen på anbud, så mener vi at Sametinget må sjøl gi sitt samtykke til det, sa Bakken Kåven.

– Det betyr at saken må løftes inn til Sametingets plenum slik at Sametinget kan ta stilling til om det formålstjenlig å åpne valgmanntallet for utenforstående og forskning.

Forklarte gruppelederen på talerstolen og understrekte at det var dette som førte til tillitsbruddet.

– Det her har ikke skjedd i den her saken og vi har ikke lenger tillit til plenumsleder, talte hun.

Les også: Magga tvilte på utvidelsen av Sametingets kriterier

Ole Henrik Magga
Ole Henrik Magga

Skjønte lite av mistillitsforslaget

– Det er jo ikke behagelig å få et mistillitsforslag mot seg, sier plenumsleder Tom Sottinen til NRK.

Han innrømmer at han skjønner ikke helt hvorfor Nordkalottfolket stilte mistillitsforslaget.

– Jeg stiller meg litt uforstående til hvorfor man får mistillitsforslag mot seg, fordi man faktisk følger opp et plenumsvedtak.

Tom Sottinen

Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) skjønte ikke helt hvorfor han fikk mistillitsforslag mot seg. Han satte i gang undersøkelsen av valgmanntallet, slik som plenumsflertallet bestemte.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Han sammenligner det hele med at dersom en styreleder ikke følger opp generalforsamlingens vedtak.

Til Nordkalottens kritikk om restriktiv bruk av valgmanntallet svarer han kort.

– Når du skal foreta en slik undersøkelse med uttrekk i valgmanntallet, så må det gjøres på en skikkelig og en etisk forsvarlig måte, og da må vi ha forskere inn i bildet.

Derfor mener Tom Sottinen at det riktige er å sette undersøkelsen på anbud.

– Da får du inn tilbud fra ulike forskermiljøer som kommer med løsningsforslag, og da får du gjort det på en billig og bra måte, forklarer han.

Les også: Ragnhild føler seg mistenkeliggjort som falsk same

Ragnhild Elise Nymoen Kuru Eltervaag
Ragnhild Elise Nymoen Kuru Eltervaag

Valgt for andre gang

Tom Sottinen ble gjenvalgt som plenumsleder etter å ha fått 27 stemmer. Motkandidaten Jørn Are Gaski fikk ti stemmer.

Sottinen og Nystad

Dermed kunne Tom Sottinen (fremst) bytte plass igjen med Tor Gunnar Nystad.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Da er jeg er valgt som plenumsleder for andre gang, sa Tom Sottinen i møtelederstolen med et lurt smil.

Representanten for Nordkalottfolket i plenumsledelsen valgte å trekke seg.

– Årsaken til at jeg trekker meg er fordi plenumsleder utøvde politikk, sier Knut Einar Kristiansen til NRK.

Knut Einar Kristiansen

Knut Einar Kristiansen (NKF).

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Han mener plenumsledelse skal lede og planlegge møter og ikke drive politikk.

Partipolitisk uavhengige representanten Jørn Are Gaski ble valgt inn som ny representant i plenumsledelse, slik at det fremdeles er fem representanter i ledelsen.

Jørn Are Gaski

Jørn Are Gaski ble valgt inn i Sametinget for Arbeiderpartiet, men ble partipolitisk uavhengig da han stiftet et eget parti, som ikke ble realisert.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Korte nyheter

 • Ohcet huksenfálaldagaid ovdalgo leat meannudan Equinora ohcamuša - ođđa Fovsen-ášši

  Statnett lea ohcagoahtán huksenfálaldagaid fápmolinnjái gaskkal Skáiddi ja Hámmerfeastta.

  Dát geavvá vaikko ráđđehus ii leat vel meannudan Equinora ohcamuš elektrifiseret Muolkkut gássarusttet (dárogillii: Melkøya).

  – In leat hirpmahuvvan, lea dábálaš ahte sii nie dahket. Bidjet johtui dakkár bargguid ovdal go lea formálalaččat mearriduvvon, dadjá boazodoalli Nils Mikkelsen Utsi.

  Mikkelsen Utsi lea jođiheaddji 22 Fiettar orohagas ja fápmolinnjá manašii orohaga čađa. Orohagas leat jo massán eatnamiid fápmolinnjá gaskkal Álttá ja Skáiddi dihte.

  Utsi oaidná ahte ii gánnet fápmolinnjá hukset jos Equinora gássarusttet ii elektrifiserejuvvo.

  Dán vahkkoloahpa celkkii eanetlohku Guovddášbellodaga riikkačoahkkimis ahte biehttalit fápmolinnjá hukset.

  Finnmárkku Bargiidbellodat ges háliida ásahit eanet fápmu fylkkas. Stáhtaministtar Jonas Gahr Støre geardduhii ahte eai mearrit maidege fápmolinnjá olis ovdal go leat gieđahallan Equinor ohcamuša go finai Finnmárkkus.

  Les på norsk.

  Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.
  Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK
 • Lea ohcan duopmárin Alimusriektái

  Odne almmuhii Rett24 listtu sis geat leat ohcan duopmárin Alimusriektái.

  Doppe leat guokte rabas duopmárvirggi ja virggiide leat 15 ohcci.

  Susann Funderud Skogvang (47) lea okta sis guhte lea ohcan duopmárvirggi. Dál son bargá duopmárin Hålogalándda lágamánnerievttis.

  Son lea earret eará čállán girjji sámerivttiid birra ja lea čiekŋudan olmmošvuoigatvuođaide, earenoamážit sáme- ja eamiálbmotrivttiide.

  Les på norsk.

  Susann Funderud Skogvang. Lagdommer Hålogaland lagmannsrett og juryleder Rettssikkerhetsprisen 2022.
  Foto: Marius Fiskum
 • Dál čuvggoda gitta mihcamáraide

  Odne, vuossárgga, lea giđđajorggáldat.

  Giđđajorggáldat beaivvi njukčamánus lea idja ja beaivi lihka guhki. Ja dál čuvggoda gitta mihcamáraide geassemánus.

  Viimmat fas čuvggoda, muhto Davvi-Norggas fertet vuordit veahá vel ovdalgo giđđadálki beassat návddašit. Dan dadjá meteorologa Matilda Hallerstig.

  – Gaskavahku rájes galbma biekkat davit guovlluin ja alladeatta dagaha buolašcehkiid Davvi-Norggas.

  Vaikko galgá buolaštit de son dieđiha maid čáppa dálki ja beaivvádat davit guovlluin.

  Les på norsk.

  Stokmarknes i Vesterålen med sol og snø.
  Foto: Svein Antonsen