Hopp til innhold

Nordkalottfolket satser i sør

Lista vil delta i sametingsvalget neste år, men vil gjøre seg selv overflødig. – Foreløpig vil vi imidlertid gi velgerne et alternativ også i 2013, sier Toril Bakken Kåven.

Toril Bakken

Toril Bakken Kåven har vært sametingsrepresentant siden 2005.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I 2009 stilte Nordkalottfolket liste i Nordre valgkrets, og fikk inn Kåven. Nå har lista bestemt seg for å gjøre det samme i 2013. I tillegg vurderer dem å stille i Sør-Norge valgkrets.

Fått henvendelser fra sør

– Vi har hatt en del henvendelser fra flere ulike deler av landet, og har ivrige folk i sør som ønsker oss dit. Vi har derfor hatt flere møter, diskutert oss imellom for å finne ut hva vi gjør videre, skriver Toril Bakken Kåven i en pressemelding.

Derfor skal Nordkalottfolket ha et møte i Oslo 9. januar 2013.

– Det er spennende, og jeg gleder meg veldig til å ha møte i Oslo og treffe noen av de som synes om Nordkalottfolkets måte å jobbe på, sier Bakken Kåven.

– Visjon om å gjøre seg overflødig

Ifølge pressemeldingen vil Nordkalottfolket fortsatt ha et sterkt fokus på næring, kultur og naturnærhet.

– Vi har jo hele tiden vært opptatt av at det skal være likevekt og balanse mellom samisk, kvensk og norsk kultur. Samtidig ser vi at fastboendes rettigheter og kystsamiske rettigheter taper terreng på flere områder, og det er også en av grunnene til at vi nå fortsetter, skriver Toril Bakken Kåven.

– Vi har en overordnet visjon om å gjøre oss sjøl overflødig; at andre partier skal ivareta Nordkalottfolkets interesser så godt at vi ikke trenger å stille egen liste. Foreløpig er vi enige om at vi vil gi velgerne et alternativ også i 2013.

Samarbeidet sprakk med Ap

Etter valget i 2009 ble Nordkalottfolket en av samarbeidspartnerne til Ap. I november i fjor sprakk imidlertid dette samarbeidet.

Sametingsrådet

Dette sametingsrådet, ledet av Egil Olli ble valgt i 2009. Nordkalottfolket var først en del av samarbeidspartene, men i 2011 ble det brudd.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Samarbeidet har skrantet en stund, sa daværende gruppeleder for Ap, Willy Ørnebakk til NRK.

Bakken Kåven reagerte sterkt på framstillingen til Ap.

– Om AP ønsker å sparke meg ut av samarbeidet, så må de gjerne det, men da må man være ærlig på at det er uenighet i næringspolitikken som ligger bak, og ikke offentlig bruke alle andre tøvete begrunnelser, skrev hun i en mail til NRK Sápmi.

Vurderer andre distriker også

Bakken Kåven opplyser nå at Nordkalottfolket også vurderer andre valgdistrikter foran neste års sametingsvalg.

– Vi har også hatt henvendelser fra andre kretser, både Avjovarre og i Troms fylke. Det er mye ansvar forbundet med å stille lister flere plasser og vi stiller ikke liste uten å vite at vi har fire-fem gode folk på de øverste plassene. Skulle flere være interessert i disse områdene, vil vi vurdere dette nøye, skriver hun.

Toril Bakken Kåven var sametingsrepresentant også i perioden 2005-2009 for Finnmarkslista.

Fra Finnmarkslista til Nordkalottfolket

I mars 2009 skiftet lista navn til Nordkalottfolket .

– Det forteller noe om den felles historien vi har her i nord. Dette har vi alltid vært opptatt av; vi er flere folkegrupper som lever sammen på Nordkalotten, vi har mer felles historie og kultur enn det vi har med Sørnorge, sa Bakken Kåven da.

Her er presentasjonen av Toril Bakken Kåven før 2009-valget.

Korte nyheter

 • Fitnodagat gillájit ain pandemiija váikkuhusain

  Davvi-Suopma ii leat čálgan pandemiijas seammá bures go riikka eará guovllut, dieđiha Yle Sápmi. Davvi-Suoma idjadanfitnodagain rehkenaste miessemánus 61 000 idjadeami, mii lea goalmmádasa uhcit go ovdal koronapandemiija. Olles Suomas idjadeamit olle jo measta seammá loguide go jagis 2019.

  Avvila girdihápman - Ivalo flyplass
  Foto: Yle Sápmi
 • Vil ikke rive omdiskuterte vindturbiner

  Olje- og energidepartementet (OED) skriver i et brev til Sametinget 24. juni at det ikke er aktuelt å rive ned de omdiskuterte vindturbinene på Fosen. – Departementet mener at det ikke foreligger noen plikt til å sørge for umiddelbar stans av driften av vindkraftverkene eller at vedtaket oppheves uten videre prosess, skriver OED. Høyesterett i storkammer slo 11. oktober 2021 enstemmig fast at samiske rettigheter er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse på Fosen derfor er ugyldige.

  Storheia vindpark
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Slutt på ordningen med vårjakt på ender

  Etter en prøveordning på ti år er det nå slutt på vårjakt på ender i Kautokeino. Ordningen har vært omdiskutert. Klima- og miljødirektoratet skriver i et brev til kommunen de har begynt å se på fremtiden til denne ordningen, opplyser ordfører Hans Isak Olsen til GLR. – De ønsker et møte med oss og et folkemøte i midten av oktober. Jeg har tro på at vi skal få til en ny ordning, tror Olsen.

  Čilá. Skjul.
  Foto: Marie Elise Nystad / NRK