Hopp til innhold

Nordkalottfolket ber om gransking

Loga sámegillii: Gáibidit guorahallama

På Sametingets plenum fremmet Toril Bakken Kåven krav om å granske forvaltningen av Sametingets valgmanntall.

– Vi må få en klarhet i rutiner for innmelding, hvordan saksbehandlingen foregår, og en klargjøring av hvorfor det er saksbehandlingstid på fire måneder i saker som i utgangpunktet bør behandles og avgjøres fortløpende. Målet må være å ha kort saksbehandlingstid og en positiv holdning til medsamer som ønsker seg inn i valgmanntallet, sa Kåven fra talerstolen under behandlingen av kontrollutvalgets årsmelding.

Det har vært diskusjon om Sametingets valgmanntall etter NRKs avsløringer om «de falske samene». Sametinget ville etter denne avsløringen igangsette en undersøkelse for å finne ut om kriteriene for innmelding i valgmanntall ble fulgt. Denne undersøkelsen ble avslutta blant annet etter en runde i tingretten.

Nå ønsker Nordkalottfolket å granske Sametingets egne forvaltning av valgmanntallet, og ber kontrollutvalget og igangsette granskingen.

– Vi er bekymret for det samiske demokratiet. Med fokus mistenkeliggjøring av valgmanntallet og i tillegg en sendrektig behandling av innskrivninger, skaper man et fortsatt inntrykk av et svakt innskrivningsgrunnlag og at man ikke ønsker medsamer velkommen i valgmanntallet, sier Bakken Kåven.

Plenumsledelsen er ansvarlig for valgmanntallet. Og plenumslederen Tom Sottinen svarte på kritikken:

– Det er delvis riktig at det har til tider vært lang saksbehandlingstid, svarte plenumsleder Tom Sottinen. Han begrunna det med at Sametinget har fått uventa mengde med innmeldinger til manntallet, og samtidig utfordringer med personalsituasjonen.

Sottinen understreker at ingen har mista muligheten til å stemme ved et valg.

– For å sikre forsvarlig saksbehandling så er det ikke nødvendigvis kort behandlingtid som er svaret på det, svarte plenumsleder Tom Sottinen.

Kontrollutvalget kommer til å vurdere kravet om gransking fra Nordkalottfolket, orienterte leder Arthur Tørfoss.

Toril Bakken Kåven på Sametinget
Foto: Håkon Mudenia / NRK

Korte nyheter

 • Klima- og miljøministeren overrasket av at fiskere får fiske laks på grensestrekningen av Tanaelva

  Det har ikke vært lov å fiske etter laks i Tanaelven på fire år.

  Men nå har finske myndigheter gitt dispensasjon til 15 organisasjoner og lag til å fiske etter laksen på finsk side av Tanaelva.

  Det reagerer klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på.

  – Det er svært lite laks i Tanavassdraget, og jeg er bekymret for bestandene. Vi kan ikke tillate fiske når tilstanden til bestandene er så dårlig som den er nå. Det vil i så fall ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å fiske i elven, sier Eriksen til NRK.

  Det er noe av grunnen for at norske og finske myndigheter valgte å stenge laksefisket, forteller han.

  – Derfor er jeg overrasket over å bli gjort kjent med at det er gitt dispensasjon til å fiske i grenseelva på finsk side, uten at prosedyrene er fulgt. Dette vil vi følge opp med finske myndigheter, sier klima- og miljøministeren.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

 • Trafikkuhell i Tromsø sentrum

  En politipatrulje har torsdag ettermiddag kommet over et trafikkuhell i Tromsø sentrum. En buss har kollidert med et busskur, og det er kun materielle skader.

  Det melder Troms politidistrikt på X.

  Tre kvarter etter den første meldinga kom, opplyser politiet at de har gjennomført innledende etterforskningsskritt og videoovervåking. Det skal ikke være mistanke om ruspåvirket kjøring.

  Bydrift er også på stedet for å gjøre sikringstiltak av busskuret.