Nordisk nettverk for voksne med senskader etter seksuelle overgrep

Nordisk råd har fått gjennomslag for å etablere et nettverk for voksne med senskader etter seksuelle overgrep.

Bente Stein Mathisen

Bente Stein Mathisen

Foto: Magnus Fröderberg, Magnus Fröderberg/norden.org / Magnus Fröderberg/norden.org

– Denne gruppen får ikke nok hjelp i dag, derfor er vi glade for at de nordiske helse- og sosialministerne skal drøfte iverksettelsen av et nordisk nettverk med aktører fra den offentlige, private og frivillige sektor, sier leder for utvalget for velferd i Norden, Bente Stein Mathisen (H) fra Norge til nettstedet norden.org .

Bente Stein Mathisen

Bente Stein Mathisen

Foto: Høyre

Hun mener at helsemyndighetene ikke tar tilstrekkelig ansvar for mennesker med senskader etter seksuelle overgrep. Dette dreier seg om 5-10 prosent av befolkningen i Norden.

Nordisk samarbeid og erfaringsutveksling kan gi et viktig bidrag til bedre nasjonale tiltak, økt kompetanse og forskning, mener Stein Mathisen.

– Det er en mangel på koordinert innsats både nasjonalt og internasjonalt på dette området. Et nettverk vil stimulere til en nordisk nytteverdi, og en synergi mellom forskning, entreprenørskap, det offentlige samfunn og tredje sektor som gir resultater nasjonalt. Vi ser mange gode enkeltinnsatser, men mangler arenaer for erfaringsutveksling, sier Stein Mathisen.