Nordisk kultur skal på skjermen

TV-seere i hele Norden kan om 3-4 år trolig se en helt ny nordisk kunst- og kulturkanal.


TV

De nordiske kulturministrene skal jobbe for å få en fellesnordisk kulturkanal.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Dette vil skje hvis Nordisk Råds kultur- og utdanningsutvalg får det som den vil. Utvalget vedtok under rådets sesjon i forrige uke at de nordiske kulturministrene skal arbeide videre med ideen om den ny kunst- og kulturkanal.

– Med denne kanalen har vi mulighet for å skape et helt nytt felles offentlig rom i Norden, som kan styrke det nordiske samarbeidet, sa Olaf Michael «Olemic» Thommessen fra kultur- og utdanningsutvalget under debatten. Den norske advokaten og Høyre-politikeren har sittet på Stortinget for Oppland siden 2001.

På et påfølgende møte mellom utvalget og de nordiske kulturministrene, var det blant ministrene umiddelbar positiv respons for å se nærmere på forslaget, melder KNR .

Nordisk Råds kulturutvalg har bedt en ekspertgruppe om å redegøre for behovet for en felles nordisk kulturkanal, og i deres redegørelse fremheves det blant annet at amerikanske programmer dominerer på de nordiske tv-kanalene i dag, og at en nordisk kulturkanal derfor vil være et godt og viktig alternativ.