Nord-Salten lensmannskontor er sannsynligvis i drift til neste år

Salten politidistrikt planlegger et felles lensmannskontor for Steigen, Hamarøy og Tysfjord vest, som kan være i drift allerede midten av 2016.

Geir Ove Heir

Politimester i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir, vurderer å utvide dekningsområdet for Nord-Salten lensmannskontor ytterligere dersom de får et utvidet mandat.

Foto: Gerd Elise Martinsen

– Arbeidet med å gjøre justeringer i Nord-Salten vil nå fortsette. Det vil si at jeg har tanker om et felles lensmannskontor i Nord-Salten.

Det sier politimester i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir, på spørsmål om hva som skjer med planene om et felles lensmannskontor for Tysfjord vest, Steigen og Hamarøy.

Han mener at lensmannskontoret kan være i drift allerede neste år.

– Prosessen som vil foregå fremover tilsier at den kan være på plass midten av 2016. Det ser jeg for meg som en sannsynlig realitet, svarer Heir.

Ventet på politireformen

I november i fjor sa regionslensmann for Indre Salten og Nord-Salten, Robin Johnsen, til NRK at de venter på behandlingen av politireformen i regjeringen før de jobber videre med sammenslåing av lensmannskontorene.

Og tidligere denne måneden ble regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om en politireform som blant annet fører til at Nordland blir ett politidistrikt.

Allerede neste år

Men før kontoret er i drift må det ansettes en politimester i nye Nordland politidistrikt.

– Det er den nye politimesteren i Nordland som vil ta den endelige avgjørelsen, men vi jobber allerede nå videre med dette alternativet som er Steigen, Hamarøy og Tysfjord vest, sier Heir.

– Vi vil naturligvis vente med å gjøre de formelle beslutningene inntil at analysen er behandlet av Stortinget. Men vi gjør forberedelser slik at vi kan få et effektivt vaktsystem i Nord-Salten.

Langs E6

Og plasseringen av kontoret ser ut til å være i boks.

– Utgangspunktet er Innhavet i Hamarøy fordi der vil det bli legekontor, beredskap for brannvesenet og muligens også Sivilforsvaret. Og for Politiet sin del er det viktig å ha et kontor med utrykningssted på E6, der trafikken er stor både sommer og vinter, mener politimesteren.