Nora (64) gråt etter «rasismevedtak» – måtte trøstes av sametingspresidenten

KARASJOK (NRK): Det ble en følelsesfull affære under Sametingets plenumsmøte fredag. Reaksjonene er mange og sterke etter gårsdagens grunneiermøte i Trøndelag.

Nora Marie Bransfjell klemte sametingspresident Aili Keskitalo

TRØSTENDE SKULDER: Nora Marie Bransfjell (t.h.) fikk en lang og varm klem av sametingspresident Aili Keskitalo etter den tårevåte affæren i plenumssalen fredag.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Jeg beklager Selbu for at dere skulle komme på kartet enda sterkere i denne sammenhengen.

– Det gjør meg trist, for jeg har mange gode venner i Selbu. Men denne gangen synes jeg de gikk altfor langt, sier en tårevåt Nora Marie Bransfjell (NSR) fra talerstolen.

Under plenumsmøte var Sametinget og personer på talerstolen gjennom hele følelsesregisteret. Rystende, sinne, alternative fakta og rasisme. Dette var blant ordene som ble sagt fra talerstolen av Sametingets politikere.

Det var en dirrende «stå-på» stemning i Sametinget som kunne minne minnene fra fornorskningstiden. Bransfjells tårer kom fort under talen og dette vitnet om at saken hadde satt sine spor.

Omdiskuterte foredragsholdere

Reaksjonene kommer etter gårsdagens grunneiermøte i Selbu. Her var grunneiere fra flere kommuner i Trøndelag invitert. På møtet skulle det diskuteres om «grunneierretten er i ferd med å forsvinne».

Spesielt foredragsholderne Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka fra Etnisk og demokratisk likeverd i Norge (EDL) vakte store diskusjoner i de samiske miljøene. EDL ønsker å avvikle samepolitiske lover og ordninger som undergraver likeverdet, ifølge deres nettsider.

Grunneiermøte ved Selbu 6. juni

MØTET: Rundt 100 personer var samlet ved Selbusjøen Hotell- og Gjestegård for grunneiermøtet torsdag kveld.

Foto: Stian Elverum / NEA Radio

Selbu Utmarksråd var én av to arrangører. De har i en mail til NRK skrevet at de stiller seg «helt uforstående til den vinkling og det omfang denne saken har fått». De skriver også at de har opplevd mye grov hets i sosiale medier.

«Selbu Utmarksråd tar sterkt avstand fra alle rasistiske ytringer og vil ikke under noen omstendigheter bli assosiert med hets pga. etnisitet», skriver de.

– Det gjør vondt

Etter at hastesaken var diskutert og enstemmig vedtatt av Sametinget ga sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) en varm og lang klem til Bransfjell. Hun ville ikke stille til intervju på grunn av de sterke følelsene knyttet til saken.

Thomas Åhrén (NSR) er også fra Trøndelag. Han har opplevd saken som en stor belastning som stikker dypt i hjertet. I intervjuet med NRK måtte også han ta til tårene.

– At det skjer i 2019, at det i det hele tatt er lov. At ingen orker å sette en stopp for det gjør vondt.

– Det koker så innvendig at det gjør vondt, sier Åhren.

Thomas Åhrén tok til tårene etter Selbu-saken ble hastesak i Sametinget

PÅKJENNING: – ​​​​​​​ Det stikker i hjertet, sa Åhrén fra talerstolen. Intervjuet med NRK ble også følelsesfull for mannen fra Namdalseid.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Gikk hardt inn på sametingspresidenten

Sametingspresident Keskitalo sier til NRK at saken var viktig for Sametinget og hele det samiske folket.

Hun trekker spesielt frem det hun beskriver som løgner som ikke kan aksepteres.

– At den samiske personen som ble nektet inngang er intet annet enn rasisme, sier Keskitalo.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt av de 32 sametingsrepresentantene.