Nominert til formidlingspris

Førsteamanuensis Øyvind Ravna er en av de nominerte til Universitetet i Tromsø (UiT) sin formidlingspris.

Øyvind Ravna

PRISNOMINERT: Førsteamanuensis Øyvind Ravna ved juridisk fakultet i UiT.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Universitetet i Tromsø deler ut fire priser under universitetets årsfest 28. mars 2011.

Totalt er det 27 nominerte til Formidlingsprisen, Forsknings- og utviklingsprisen, Utdanningsprisen og Likestillingsprisen ved UiT 2011. 

Vil ha blest om prisutdelingen

Prorektor Britt Vigdis Ekeli sier til NRK Sápmi at de i år har valgt å forandre på opplegget, slik at det blir mer blest om prisene.

Mads Gilbert

PRISNOMINERT: Professor II Mads Gilbert, Institutt for klinisk medisin, Helsefak.

Foto: Håkon Iversen / NRK

– Før har det vært veldig hemmelig. Da visste ingen at de var nominert før de satt i auditoriet og plutselig fikk vite at de hadde vunnet prisen. Denne gangen hadde vi lyst til å gjøre det på en annen måte. Derfor går vi ut med de nominerte i god tid i forveien, slik at både de nominerte og andre interesserte kan forholde seg til nominasjonen på en annen måte, forklarer Ekeli.

Formidlingsprisen tildeles for allmennrettet formidling av forsknings- og utviklingsarbeid av særlig høy kvalitet og betydning. Gjennom tildeling av prisen gir Universitetsstyret anerkjennelse til en eller flere personer som har utmerket seg ved en ekstraordinær innsats for å kommunisere resultater av forsknings- og utviklingsarbeid og dets betydning for samfunnet.

Ravnas arbeid er preget av sterkt engasjement og faglig grundighet. Han benytter seg av et vidt spekter av formidlingskanaler, foredrag, innlegg i aviser/tidsskrifter, høringsnotater, TV, radio, internett og formidler viktig kunnskap som produseres ved fakultetet og universitetet.

Priskomiteen til UiT-prisene

– En anerkjennelse

Øyvind Ravna er veldig glad for at han er en av de tolv nominerte til UiT sin formidlingspris.

– Jeg synes selvfølgelig at det er gledelig og det er en anerkjennelse av noe av det arbeidet man har gjort med å formidle forskning, sier Øyvind Ravna.

Trond Trosterud

PRISNOMINERT: Førsteamanuensis Trond Trosterud, Institutt for språk og litteratur, HSL-fak.

Foto: Marit Laila Anti / NRK

Ravna sier at han prøver å nå ut til et bredere publikum enn bare den indre sirkel av jurister og rettsforskere. Det gjør han blant annet ved å bruke media for å nå ut til folket.

– Da er både radio, TV og aviser viktige, sier Ravna.

Er det viktig for forskningen å nå ut til publikum, til radio, TV og aviser?

– Ja, Selvfølgelig. Det er jo målsettingen med forskningen at den kunnskapen og de funn man gjør kommer ut til samfunnet og kan komme til nytte. Det er viktig å få ut kunnskap om samisk kultur, og i min sammenheng særlig rettskultur og rettsregler, og med det synliggjøre at det finnes egne samiske rettsregler og sedvanerett. Disse er norske domstoler forplikted å ta hensyn til, forklarer Ravna.

Han vil imidlertid ikke bruke særlig tid på å spekulere om sine egne sjanser til å vinne prisen han er nominert til.

– Nei, det tør jeg ikke å spekulere her. Det er som sagt mange gode kandidater og jeg synes det i seg sjøl er en anerkjennelse at man er blitt nominert, understreker Øyvind Ravna.

Det er tolv nominerte til UiTs formidlingspris:

 • Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Helsefak
 • Professor II Mads Gilbert, Institutt for klinisk medisin, Helsefak
 • Førsteamanuensis Rune Blix Hagen, Institutt for historie og religionsvitenskap, HSL-fak
 • Post doktor Daniel Stødle, Insitutt for informatikk, NT-fak
 • Førsteamanuensis Øyvind Ravna, Jurfak
 • Professor Audun Rikardsen, Arktisk og marin biologi, BFE-fak
 • Førsteamanuensis Espen Sirnes, Handelshøyskolen i Tromsø, BFE-fak
 • Førsteamanuensis Trond Trosterud, Institutt for språk og litteratur, HSL-fak, Forsker Øystein A. Vangsnes, CASTL/Institutt for språk og litteratur, HSL-fak
 • Anatomisk avdeling (IMB, Helsefak)
 • Det helsevitenskapelige fakultet
 • Førsteamanuensis Ola Graff
 • Tromsø museum - Universitetsmuseet

Her finner du en liste over alle nominerte

Korte nyheter

 • Gonagassi lunddolaš searvat

  Majestehta Gonagas Harald dajai Lappekodisilla doaluin Guovdageainnus ahte sutnje lea lunddolaš leat mielde dáid doaluin go dát han lea stuorra beaivi sápmelaččaide. Ja go jerre sus maid Majestehta Gonagas jurddaša das go áiggiid čađa leat sápmelaččat vásihan vearrivuođa, de vástidii gonagas ahte dan vearrivuođa duohken lea guhkes historjá. - Mis lea varra buohkain heajos oamedovdu dan ektui ja danin leaige sutnje hui buorre leat dáppe dán historjjálaš dáhpáhusas go dat sáhttá veháš ávkin das go ovdalaš áigge eat lean nu jierbmái, vástidi Majestehta Gonagas Harald. Buorre Iđit Sámis gulat dál eambbo dáid doaluin.

  Gula Buorre Iđit Sámi njuolgga dás

  Kong Harald og riksantikvar Inga Bolstd
  Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget
 • Historisk samedokument kom hjem

  Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, i dag kommet hjem til Sápmi. Dokumentet ble undertegnet i 1751 av Danmark-Norge og Sverige, og har vært avgjørende for å fastsette samers rettigheter. Høyesterett har slått fast at det fortsatt gjelder i dag, og det sikrer blant annet at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene.

  Tirsdag deltok kong Harald på en seremoni i Kautokeino hvor dokumentet ble overført fra riksarkivet til Samisk Arkiv.

  Kong Harald er til stede når statssekretær i Kultur- og likestillings departementet Gry Haugsbakken overfører dokumentet Lappekodisillen til avtroppende Sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag kveld.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Dá lea Lappekodisilla

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.