NoeriTV ble bevilget penger fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

– Stort steg i riktig retning, sier prosjektleder.

Jon Isak Lyngman Gælok og NoeriTV

Redaktør og produksjonsansvarlig, Jon Isak Lyngman Gælok.

Foto: NoeriTV

– Det betyr veldig mye i forhold til hele konseptet som NuorajTV/NoeriTV er, som har som visjon "å gjøre samisk til et attraktivt og innovativt språk for ungdom, som kan brukes utenfor hjemmet og skolen.” Ideen med NuorajTV/NoeriTV er å skape en uformell og interaktiv arena for samisk språkbruk ved å bruke web-tv som visnings-plattform, sier prosjektleder, Odd Levi Paulsen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har bevilget 225.000 kr til sørsamisk NoeriTV. Og de pengene kommer godt med.

Odd Levi Paulsen

Prosjektleder for NuorajTV, Odd Levi Paulsen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Pengene brukes hovedsakelig til å dekke lønnsutgifter for å kunne produsere sørsamiske språkvideor. Vi skal også opprette egen sørsamisk hjemmeside for videoene, slik at de blir lett tilgjengelig for ungdom, sier Paulsen.

Stort steg i riktig retning

Paulsen sier at dette er veldig bra for hele NuorajTV-konseptet.

– Dette er et veldig stort steg i riktig retning for hele NuorajTV-konseptet. Målet på sikt er å inkludere alle tre samiske språk i Norge, dvs. nord-, sør- og lulesamisk. I og med at lulesamisk og sørsamisk er de samiske språkene som er mest truet, så er det naturlig at vi omfavner de først før man eventuelt går videre til nordsamisk. Og nordsamisk har jo et veldig godt tilbud, så vi ser ikke nødvendigheten med å inkludere det ennå, sier han.

Paulsen sier at pengene også hjelper med å bevare lule- og sørsamisk språk.

– Disse pengene kommer veldig godt med når det gjelder å bevare lule- og sørsamisk språk. Det handler jo i bunn og grunn å bevare disse språkene, vi ønsker å gjøre språket synlig og kult. Disse videoene skal være lett tilgjengelig for ungdom. Vi ønsker å gjøre lule- og sørsamisk et mer inkluderende hverdagsspråk. Det er jo kjent at lulesamisk blir bare brukt i hjemmet mellom foreldre og barn, og på skolen.

– Et annet viktig aspekt er å bidra til økt og variert film- og videoproduksjon i Nord-Norge og Midt-Norge. Vi ønsker å gi samiske ungdommer muligheten til å jobbe med både filmproduksjon og bruke sitt eget morsmål i arbeidshverdagen, og på denne måten er vi med å bidra med rekruttering av ungdommer til filmmiljøet og språkarbeid. Denne støtten fra Nord-Trøndelag fylkeskommune sender også et sterkt signal til andre finansiører som er opptatt av både filmproduksjon og det samiske språket, sier Paulsen.

Prøver å nå alle

Redaktør og produksjonsansvarlig, Jon Isak Lyngman Gælok, sier at det har vært et behov for et slikt lule- og sørsamisk tilbud.

– Dette tilbudet har oppstått ettersom det finnes et behov for et medietilbud for spesielt disse målgruppene, siden andre mer markante medieaktører kanskje ikke har fylt sin rolle når det gjelder lule- og sørsamisk. Vi når alle med videoene våre, man kan se det på mobiltelefonen hvis man for eksempel er på fjellet, sier han.

Paulsen sier at de har hatt fantastiske tall så langt.

– Per mars 2014, så har vi publisert 160 lulesamisk NuorajTV videoer. Vi har publisert ca. 7 videoer pr. måned i produksjonstiden og til sammen så har alle videoene hatt over 100.000 visninger. Og så har folk sett ca. 230.000 minutter av NuorajTV pr. mars 2014. Om vi tenker litt kreativt og fordeler antall minutter sett på 2000 lulesamer som finnes i Norge og Sverige, så har hver lulesame da sett 115 minutter med NuorajTV. Disse tallene er helt fantastiske, og det viser at det er et behov for et slikt medietilbud for både lule- og sørsamer. Og det er 50 % kvinner som ser på disse videoene, forteller han til slutt.