Noe Sapmi må gripe fatt i

- Vi har en taushetskultur i Sapmi som vi må gripe fatt i, og spesielt vi politikere må tørre å snakke om de vonde temaene. Det sier sametingspresident Vibeke Larsen etter at det i en rapport som lanseres i dag kommer fram at hjelpeapparatet opplever at samer ikke har tillit nok til storsamfunnet til å snakke om vold i nære relasjoner. Nå vil sametingspresidenten kreve at myndighetene kommer på banen.