Noaidi klar til å vie par

To kjendissjamaner er glade for at sjamanismen godtas som religion.

Video Sjamanisme

Sjamanen Ailo Gaup tror at kirken holder på å miste makt.

Etter at Fylkesmannen i Troms sist uke godkjente sjamanisme som religion, vil to kjente sjamaner at sjamanismen skal bre seg over hele Norge.

Den samiske sjamanen Eirik Myrhaug fra Gratangen i Troms er klar for mulighetene dette gir. Han er glad for at nettop Troms fylkeskommune er den første fylkeskommunen som offentlig godtar sjamanisme. Også andre fylkeskommuner burde følge etter.

– Det gjør jo at man kan holde navneseremonier, man kan holde vielser, man kan forrette ved begravelser og man får støtte av staten, så jeg håper jo at veldig mange slutter seg til det og begynner å åpne for den type seremonier, sier Myrhaug.

Eirik Myrhaug

Sjanman Eirik Myrhaug ber om krefter fra åndeverdenen.

Foto: NRK

– Kirken mister makt

Selv om mange flere i dagens samfunn tror på kristendommen istedenfor sjamanismen, så tror sjaman Ailo Gaup at Den norske kirke holder på å mista makt. Gaup bor og arbeider i Oslo, men har sine røtter i Kautokeino.

– Den tiden er jo også over at kirken kunne bruke maktmidler for å skremme folk inn i menigheten. Det er jo veldig vanlig å si i dag at Gud er død, og at kirken er bare for de store høytider, mener Gaup.

Fungerende biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Herborg Finnset Høyene, sier at sjamanisme kan godkjennes i alle landets fylker, fordi man her i landet står fritt til å velge religion helt uten innblanding av andre.

– Vi lever i en stat hvor det er plass til mange trossamfunn hvor vi har religions frihet, sier Finnset Høyene.

Etter tradisjonelt luthersk syn er en biskop en prest som har fått utvidede fullmakter. Etter vår kirkerett innebærer det ikke minst at biskopen fører tilsyn med hele bispedømmets kirkelige virksomhet.

Biskopen skal se til at kirkens ordninger følges. Det er biskopens tjenesteplikt.

Landsomfattende sjamanisme

Nå håper de to sjamanene Myrhaug og Gaup at sjamanismen virkelig brer seg over hele landet. Snart kan norges befolkning velge sjamanismen framfor f.eks kristendommen hvis de vil det.

– Jeg tror det kommer til å bare utvikle seg, så jeg tror at flere og flere får det valget, og vi ser jo at kirkene tømmes. De holder jo på å selge kirker, og vi er klar til å overta, sier Myrhaug.


Korte nyheter

 • Gaski ii fidne «politihkkár-ruđa»

  Jørn Are Gaski lea sámediggeveterána, ja lea ovddastan Bargiidbellodaga 20 jagi. Dán čavčča válljejuvvui son fas Sámediggái. Muhto go ođđa sámediggeáirasat čoahkkanedje golggotmánus, de dieđihii Gaski ahte guođđá Bargiidbellodaga.

  Son ásahii áibbas ođđa bellodaga, Samenes Venstreparti, ja seammás sierra sámediggejoavkku. Danin ozai Gaski ruhtadoarjaga Sámedikkis. Dán ruhtadoarjaga olahit buot bellodagat.

  Muhto dál lea Sámedikki čoahkkinjođihangoddi mearridan ahte Gaski ođđa bellodat ii oaččo doarjaga. Sivva lea go ohcan ii boahtán ovdal áigemeari mii lei skábmamánu 1. beaivve.

  Dát mearkkaša ahte Gaski bellodat ii olat birrasii 300.000 kr jahkásaččat.

  NRK lea geahččalan fáhtet Jørn Are Gaski ságaide, muhto son ii leat vástidan.

  Jørn Are Gaski
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ann-Kristine lea dutkan min bániid

  Rávisolbmuin riddosuohkaniin leavvá karies eambbo go siseatnan suohkaniin, muhto eai leat čearddalaš erohusat siskkobealde guovlluid, nu boahtá ovdan varas doavttergrádas dearvvašvuođadiehtagis maid Ann-Kristine Sara Bongo lea čađahan. Dán dutkamuša váldomihttu lea leamaš kártet bátnedearvvašvuođadiliid sápmelaččain Davvi Norggas. Mihttu lei nai iskat bátnebeassandávdda ja karies leavvama rávisolbmuin sámi álbmogis ja álbmogis geat eai leat sápmelaččat. Son galgá juovlamánu 8.beaivvi almmolaččat bealuštit iežas nákkosgirjji.

  Tannlegen er klar for feiring - snart
  Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK
 • Oččoda romsalaččaid liikot sámiide

  Romssa valáštallansearvi (TIL) lea njunnošis barggus gávpoga ássiide muitalit eambbo sámi giela, kultuvrra ja identitehta birra. Dáinna áiggošedje eastadit sámevaši. – Mu mihttomearri lea earret eará, ahte buvdabargit oahpašedje sávvat buorre beaivvi sámegillii, lohká prošeaktajođiheaddji Elle Nystad. Prošeaktabargguid ovttasta TIL servodatoktavuohta Tom Høgli. – RomsaDál galgá váikkuhit dasa, ahte sámiid árvu loktana, čilge Høgli.