Nina Kuhmunen Oskal

Nina Margita Nilsson Kuhmunen Oskal er 6. kandidat på Senterpartiet sin liste i valgkrets 5.

Hun er født 11. april 1966. Reineier. Bosatt på Røkland i Saltdal kommune.

I kommunen var 20 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.226 personer i manntallet.

I Saltdal kommune blir det kun forhåndsstemming ettersom det var færre enn 30 personer i manntallet i 2005.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Nina Kuhmunen Oskal

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

242 240

1 242 645

91 780

2007

321 768

1 378 332

120 395