Nils Morten provoseres av ventetida på tomtesøkanden

Nils Morten Klemetsen Hætta føler at rikinger og vanlige folk behandles ulikt i tomtesaker i Kautokeino. Kommuneledelsen tilbakeviser dette.

Nils Morten Hætta

IKKE RIK NOK? Nils Morten Klemetsen Hætta (44) synes det er trist å ha livet «på vent» fordi kommunen ennå ikke har behandlet tomtesøknaden hans.

Foto: Privat

Valglogo
Geir Ole Fredeng

RIK NOK? Melkebil-eier Geir Ole Fredeng.

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

– Det er veldig merkelig at en kjendis skal kunne snike seg i køen foran de som bor her i kommunen. Det synes jeg er rart. Jeg kan ikke forstå hvorfor en utenbygds melkebil-kjendis får hustomt fra kommunen med en gang, mens en som har tilhørighet til kommunen må sitte å vente på svar uten å få vite når saken blir behandlet, undres Nils Morten Klemetsen Hætta.

For halvannet år siden sendte han en søknad til Kautokeino kommune om å få regulere tomta han eier til boligformål. Eiendommen ligger i Ávži en mil utenfor Kautokeino sentrum.

Hætta er misfornøyd med å måtte nøye seg med å vente i det uvisse.

Samtidig ser han at Melkeveien-kjendisen og mangemillionæren Geir Ole Fredeng fikk tomer på dagen fra Kautokeino kommune.

– Forkjellige saker

Varaordfører Hans Isak Olsen (Fastboendes liste) sier at det er forskjell på Hættas og Fredengs tomtesøknader. Derfor er de blitt behandlet forskjellig.

Hans Isak Olsen

Varaordfører Hans Isak Olsen.

Foto: Åse Pulk/NRK

– Det er en veldig enkel forklaring til det hele. I sentrum av bygda har vi ganske mange tomter som er satt av til boligformål. På disse tomtene kan man omtrent få byggetillatelse på dagen. I disse regulerte tomtene er det allerede lagt både vannrør, avløp og lignende. Når man søker om å få bygge utenfor de regulerte feltene så vil det ta lenger tid før søkeren kan få tillatelse. Mye må utredes før kommunen kan si ja, forklarer Olsen.

Kjenner du den konkrete saken til Nils Morten Klemetsen Hætta?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har bare kjennskap til at han har søkt om å få bygge i et område som ikke er regulert til boligformål.

Varaordføreren kommer med et politisk utspill få dager før mandagens kommune- og fylkestingsvalg.

– Fastboendes liste, som jeg representerer, har hele tiden ment at folk skal få bygge også i områder som ikke er regulert til boligformål. Folk skal ikke tvinges til å bo i bygda. Det har de jo også fått gjøre her i Kautokeino, sier Olsen.

– Må gjennom mange instanser

Olsen forklarer at det som kompliserer behandlingen av byggesaker i uregulerte tomter utenfor sentrum er at de må gjennom så mange instanser før de endelig kan godkjennes.

Svein Solheim

Svein Solheim.

Foto: Åse Pulk / NRK

– En slik sak må behandles både av kommunale instanser, Finnmarkseiendommen (FeFo) og Fylkesmannen. Ofte kan en slik søknad bli sendt frem og tilbake mellom disse instansene før endelig vedtak fattes, opplyser Olsen.

Saksbehandler i planutvalget i Kautokeino kommune, Svein Solheim, bekfrefter at det er nettopp en slik «ping-pong»-behandling som gjøre at tomtesaker utenfor sentrum kan tvære ut.

– Tomtesøknaden til Nils Morten Klemetsen Hætta er nettopp blitt behandlet i jordbruksutvalget og sendt videre til planutvalget. De vil forhåpentligvis kunne behandle saken i løpet av utangen av denne måneden, anslår Solheim.