NRK Meny

Niibbiin áitán

21 jahkkásaš almmáiolmmoš váldui ikte eahkedis giddagassii Várggáin Nuorta-Finnmárkkus, maŋŋá go lei niibbiin áitán guokte nissunolbmo. Soai eaba áigon luoitit albmá vissui, muhto almmái beasai liikkáge sisa fámuin. Nissunolbmoguovttos garttaiga heađis glássaráigge olggos bahtarit, čállá Finnmarken áviisa. Almmái lei dán maŋŋá johtán Várggáid guovddážii, gos lei maid áitán olbmuid dáinna niibbiin. Politiijat lohket dáhppáhusa dramahtalažžan, ja leat duŧkagoahtan ášši.