Nidaros-biskopen vil kjempe for sameskole

Biskop Tor Singsaas i Nidaros bispedømme vil kjempe for sameskolen i Hattfjelldal skal bestå.

Tor Singsaas

Biskop Tor Singsaas mener det er arrogant av regjeringen å legge ned Sameskolen i Midt-Norge.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

– Det sørsamiske språket er truet når sameskolens eksistens er truet, sier Tor Singsaas til papirutgaven av avisa Helgelendingen.

Singsaas er tilsynsbiskop for det sørsamiske området, og tirsdag gjennomførte han bispevisitas i sørsamisk menighet i Hattfjelldal.

Sørsamisk i sentrum

Det sørsamiske språket sto i sentrum for besøket.

Biskopen fikk være med på omvisning på sameskolen og deltok i møte med skolen, Samisk kultursenter og Hattfjelldal kommune.

En stor del av besøket ble viet et åpent møte med informasjon fra menigheten og fra sørsamisk bokbuss, fra foreldregruppa ved sameskolen, fra Fylkesmannen i Nordland og fra UiT, skriver Helgelendingen.

I mer enn 60 år har Sameskolen i Hattfjelldal vært viktig for å ta vare på sørsamisk språk og kultur, men nå kan det snart være slutt. I stedet skal elever som vil lære sørsamisk få tilbud om fjernundervisning.

Sameskolen får ikke mer penger fra Staten til å drive videre. Det ble klart da Kirke- Undervisnings og Forskningskomitèen på Stortinget før jul 2015 la fram si innstilling til Statsbudsjett.

I regjeringens forslag til statsbudsjett vises det til at ved nedleggelse av Sameskolen i Midt-Norge vil staten spare 3,3 millioner kroner.

Internatet lagt ned i 2011

Sameskolen for Midt-Norge har siden 1951 tilbudt grunnskoleundervisning i og på sørsamisk for elever først og fremst fra Nordland.

Men siden internatdelen ved skolen ble lagt ned i 2011, har sameskolen ikke hatt faste elever i Hattfjelldal.

De siste årene har undervisningen skjedd over internett, men med seks språksamlinger gjennom skoleåret i Hattfjelldal for elevene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lærer Tove Brustad, Sameskolen i Hattfjelldal

Lærer Tove Brustad i Sameskolen i Hattfjelldal driver mye av undervisningen via internett.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Arroganse

Singsaas legger ikke skjul på hva han mener om at regjeringen legger ned sameskolen. Nå vil han gripe fatt i det som er det siste halmstrået for skolen, nemlig revidert nasjonalbudsjett.

– Regjeringens holdning er arrogant og summarisk. Norge er forpliktet gjennom internasjonale avtaler til å ivareta urbefolkningen. Nå vil jeg skrive et brev til Kunnskapsdepartementet og til stortingskomiteen som jobber med slike saker. Her vil jeg fortelle hva jeg mener. Jeg vil også ta kontakt med enkeltpolitikere, sier Singsaas til Helgelendingen.

Han legger til at han håper at stortingspolitikerne vil høre på en biskop. Norges ansvar

– Majoritetssamfunnet tvang gjennom en fornorskingspolitikk på 50- og 60-tallet. Dette skal ikke få gjenta seg. Vi har et ekstra ansvar for at det ikke skal gjenta seg, sier Singsaas