Hopp til innhold

Klaus Peter Nickel 70 jagi

Fágagirječálli Klaus Peter Nickel deavdá ihttin 70 jagi. Duiskalaš lea mearkkašan ja mearkkaša ain olu sámegieloahpaheapmái.

Claus Peter Nickel deavdá 70 jagi.
Foto: Davvi Girji

Klaus Peter Nickel lea bajásšaddan ovddeš duiskka gávpogis Danzig jagis 1938. Dál gávpot gullá Puolai ja namma lea Gdansk.

Nickel orui máŋga jagi iešguđet báikkiin Sámis, earret eará Kárášjogas ja Tromssas. Dál son lea fárren ruovttoluotta Duiskii.

Gielladutki ja pedagoga

Nickel lea gielladutki ja pedagoga, ja lea guhká bargan giellaoahpaheaddjin. Son lea oahpahan sámegiela joatkkaskuvllas ja leamaš veahkkeoahpaheaddjin Tromssa universitehtas.

Su bargu gielladutkin mearkkaša olu sámegieloahpahussii. Erenoamážit su grámmatihkkagirji lea mávssolaš ja dál sus fargga ilbmá Duiskka-Sámi sátnegirji.

KLAUS PETER NICKEL 70 JAGI

Nickela almmuheamit

Nickel, Klaus Peter ja Hætta, Ánne Ristiinná O. 1986: Máhtát go Sámegiela? Tromsø: Universitetsforlaget.

Nickel, Klaus Peter: Samisk grammatikk i 1990:s, Sámi oahpahusráđi bokte. Nubbi, ođasmahtton hápmi almmuhuvvui 1994:s, Davvi Girjji bokte.

Nickel, Klaus Peter ja Pekka Sammallahti: Sámi-duiskka sátnegirji - Saamisch-Deutsches Wörterbuch 2006

Ii leat vel almmuhuvvon:

Nickel, Klaus Peter ja Pekka Sammallahti: Duiskka-sámi sátnegirji - Deutsches- Saamisch Wörterbuch.

Pekka Sammallahti ja Klaus Peter Nickel.

Pekka Sammallahti ja Klaus Peter Nickel.

Foto: Davvi Girji

Gula maid Ole Henrik Magga dadjá

Korte nyheter

 • Meahccebuollin várra stuorra osiin Davvi-Norggas

  Les på norsk:

  Sotnabeaivvi rájes lea báikkálaš várra suoidne- ja daŋasbuollimii Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus. Meteorologalaš instituhtta sádde danne fiskes várrehusa.

  Goike guovlluin sáhttá šaddogeardi álkit buollát, danne ferte leat várrugas dolain. Dán ávžžuhit meteorologat.

  Várrehus gusto dassážii go arvá doarvái.

  Farevarsel 20. juli
  Foto: Meteorologene
 • Fortsatt utfordringer på noen apoteker etter globalt IT-kaos

  Noen apoteker sliter ennå med ettervirkninger av det massive IT-kaoset som oppsto fredag.

  Blant norske apoteker gikk IT-skandalen spesielt ut over apotekkjeden Apotek 1. Fredag måtte de stenge alle sine filialer, men de kom etter hvert opp igjen i drift.

  – De fleste Apotek1 apotek har tjenester som normalt, og for de apotekene der det fremdeles er utfordringer har Apotek 1 satt inn nødvendige tiltak for å sikre tilgang til medisiner, opplyser enhetsleder Kristine Romøren i Direktoratet for medisinske produkter til NTB lørdag formiddag.

  A sign notifies customers of a temporary closure due to IT issues at a Liquorland store in Canberra

  Alvorlige dataproblemer rammet hele verden: «Historiens største IT-kollaps»

  Alvorlige dataproblemer rammet systemer over hele verden fredag. Crowdstrike sier nå at problemet er løst.