Netthets og psykisk helse

UiT - Norges arktiske universitet, er som eneste norske universitet med i en omfattende internasjonal studie som skal finne ut mer om ungdoms nettbruk og psykiske helse. Studien, som spesielt ser på nettmobbing, omfatter ungdommer fra blant annet Norge, Finland og flere asiatiske land. Førsteamanuensis Henriette Kyrrestad Strøm sier det viktig med mer kunnskap.