Flytter produksjonen til «The Big Apple»

Salangen-Nyheter reiser som eneste norske mediehus til New York i påska for å dekke en konferanse for urfolkskvinner.

Jon Henrik Larsen og Ina Mienna-Vimme

Salangen-Nyheter dekker urfolkskonferanse i New York. Redaktør Jon Henrik Larsen reiser som fotograf, reporter og nyhetsanker er Ina Mienna-Vimme.

Foto: Salangen-Nyheter

– Vi satser stort. Salangen-Nyheter ønsker og være der det skjer, og for oss betyr det mye og være der urbefolkningen møtes. For oss er det like langt til Riddu-Riđđu- sletta i Kåfjord, som til New York i USA når det gjelder og dekke spesielle minoritetsbegivenheter, sier redaktør i Salangen-nyheter Jon Henrik Larsen.

Det at «lille» Salangen-Nyheter som mediekanal i Nord Norge tar steget og reiser til New York i påskeuka for å dekke denne konferansen, har kommet som et lite sjokk på mange personer innenfor medieverden i Nord Norge.

Nettavisen har web-tv på samisk. Nyhetsanker i disse sendingene er Ina Mienna-Vimme.

Startet et idealisme-prosjekt

– Salangen-Nyheter har i over et år før vi fikk prosjektmidler, drevet med et rent idealisme-prosjekt med nyheter på samisk på web-tv. Vi har et samarbeid med samisk språksenter i Lavangen, Ástávuona giellagoahtie, som var med oss og starte opp disse samiske nyhetssendingene, forteller Larsen.

Ina Mienna-Vimme har vært ansatt i dette prosjektet i over et år. I år fikk Salangen-Nyheter prosjektmidler fra fylkeskommunen og Sametinget på 800.000, femti prosent delt på hver. Disse pengene går til å lønne prosjektleder Mienna-Vimme og en journalist.

Ingen av prosjektmidlene går til New York turen.

– Det er en ren investering som Salangen-Nyheter gjør, for vi synes at urfolk og urfolkssaker, ikke minst kvinners rettigheter blant urfolk er så viktig, at vi derfor gjør denne investeringen og turen, og markerer oss i New York på denne måten som vi nå gjør, forteller redaktøren.

Sametingsråd Vibeke Larsen (Ap) reiser også på konferansen. Da Salangen-Nyheter fikk vite at ingen norske medier hadde planer om å dekke konferansen, så nølte de ikke et sekund.

En anderledes påske

De som reiser fra nettavisa for å tilbringe påska langt fra kjente fjellomgivelser i nord er redaktør Jon Henrik Larsen og samisk nyhetsanker Ina Mienna-Vimme. Der forventer de hektiske dager med sterke historier fra urfolkskvinner.
– Jeg tror det blir veldig spennende. Jeg har ikke helt forstått at jeg skal til New York ennå. Vi bestemte oss nemlig ikke før på fredag for at vi skal dra, forteller Mienna-Vimme.

Ina Mienna-Vimme

Ina Mienna-Vimme gleder seg til å prøve seg som utenlandskorrespondent.

Foto: Salangen-Nyheter


Selvom hun er bosatt i Salangen, er hun vant med å tilbringe påska på hjemplassen sin; Kautokeino.

– Jeg får ikke feiret påska under påskefestivalen i Kautokeino slik jeg pleier, men det får gå for denne ene gangen, sier hun lattermildt.

Spennende, tungt og lærerikt

Hun tror at det vil bli både lærerikt og spennende, spesielt siden hun selv er urfolkskvinne, å høre hvordan andre urfolkskvinner har det rundt om i verden.

– Det kan nok også bli tungt og tøft å høre hvilke utfordringer og vanskeligheter kvinnene har for å bli hørt i sine saker, tror Ina Mienna-Vimme.

Konferansen arrangeres i «the American Indian Community House» i New York 27-29. mars. Salangen-Nyheter sin samiske avdeling «Siellaga-Ođđasat» vil gjevnlig publisere nett- og web-tv saker fra konferansen.

Flere medieinstitusjoner har allerede meldt sin interesse for Salangen-Nyheters New York satsning. Nettbaserte Salangen-Nyheter har ca 8000 lesere.