NRK Meny
Normal

Minimalt med samepolitikk på Ap-landsmøtet

Verken partilederen, nestlederen eller partisekretæren i Arbeiderpartiet nevnet sametingsvalget med et eneste ord i sine landsmøtetaler. Partiets samepolitikk ble heller ikke tatt opp i talene.

Debatten ledes av Thor Thrane. Deltakere er Vibeke Larsen, Ronny Wilhelmsen og Runar Sjåstad.

Er samepolitikk usynlig på Ap-landsmøte?

Dette ble temaet i nett-tv debatten her på nrk.no/sapmi da presidentkandidat Vibeke Larsen, førstekandidat i Nordre valgkrets, Ronny Wilhelmsen og fylkesordfører Runar Sjåstad møttes.

– De store linjene

– På landsmøtet er det store linjene trukket. Det er den norske modellen, og hvordan vi fortsatt kan sikre de svake gruppene inn i den norske modellen. Dette må vi ha hovedfokus på fordi høyresiden ikke vil sikre alle gruppene i Norge, og deriblant er samene en av disse, sier Vibeke Larsen.

Presidentkandidaten mener også at samene er og har vært synlige på landsmøtet.

Ronny Wilhelmsen mener det er veldig bra at Ap i sitt stortingsvalgprogram har et kapitell om urfolk og minoriteter.

– Vi må også tenke på hva som er alternativer; jo, det er en regjering med Frp. Dem vil faktisk legge ned Sametinget, sier han.

– Ikke viktig å bruke selvbestemmelse

I nett-tv debatten ble også deltakerne konfrontert med at Aps nestleder Helga Pedersen ikke vil bruke begrepet selvbestemmelse.

Fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark synes ikke det er viktig at den øverste ledelsen i Ap ikke bruker dette begrepet.

– Det som er viktig, er at vi selv går ut og forteller hva man legger i det, og hva man vil oppnå med det. For å gjennomføre samepolitikken også i Norge, så er Arbeiderpartiet den beste garantisten. Det har vist i praksis, og det tror jeg man klarer fremover også uavhengig av begrepsbruk, sier Sjåstad.

– Ikke partiledelsen oppgave å forklare

Han mener også at det ikke er partiledelsens oppgave å forklare selvbestemmelse.

– Det er sametingsgruppa som velger å bruke det ordet, og som har ansvaret med å forklare velgerne hva man vil oppnå med samepolitikken. Det tror jeg dem gjør på en utmerket måte, sier Sjåstad.

Han innrømmer selv at han har vansker med å bruke begrepet.

Fylkesordføreren sier at det ikke er snakk om en nedprioitering av samepolikken når partiledelsen ikke bruker begrepet.

Ronny Wilhelmsen skal gå til valg med løfte om å «arbeide for gjennomføringen av samisk selvbestemmelse».

– At partiledelsen ikke vil bruke det ordet, er et valg dem har gjort. Da er det vår oppgave å delta i debatten sånn at dem skjønner det at dem må bruke det ordet etter hvert, sier Wilhelmsen.