Hopp til innhold

Arbeiderpartiet desidert størst

Sametingspresident Egil Olli og hans Ap-team har stor grunn til å smile etter den siste meningsmålingen Opinion har foretatt for NRK Sámi Radio.

Egil Olli med sine partikamerater

Egil Olli med deler av sitt politiske team.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiet er både størst og øker mest i Opinions partibarometer for sametingsvalget.

Barometeret er basert på 600 intervjuer gjennomført 3. - 7. desember 2008.

47 prosent av de spurte har oppgitt partipreferanse.

Nesten rent flertall

Følgende spørsmål ble stilt: "Dersom det var Sametingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?" og "Stemte du ved Sametingsvalget i 2005? I så fall, hvilket parti stemte du på da?"

Meningsmålingen viser en klar fremgang for Arbeiderpartiet, som i dag styrer i mindretall på Sametinget.

39,4 prosent av de som svarte sier at de ville ha stemt på Ap hvis det var valg nå.

Dette er en økning på 7,5 prosentpoeng i forhold til sametingsvalget i 2005 og en fremgang på 2,9 prosentpoeng sammenlignet med Opinions måling for september 2006.

Mandatfordelingen i undersøkelsen har brukt samme antall mandater som i inneværende periode, nemlig totalt 43.

Opinions beregninger viser at Ap ville ha fått 21 mandater. Dette er tre mer enn etter valget i 2005, men samme som i en meningsmåling utført i september 2006.

Nesten uendret for NSR

Tallene for Norske Samers Riksforbund (NSR) er omtrent på-stedet-hvil i forhold til valget i 2005 og partibarometeret for september 2006.

24,6 prosent av de spurte svarte at de ville ha stemt på NSR.

Dette er en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng i forhold til sametingsvalget i 2005 og en nedgang på 1,6 prosentpoeng sammenlignet med Opinions måling for september 2006.

NSR ville etter denne målingen ha fått 16 mandater inn på Sametinget. Dette er det samme som etter valget i 2005 og èn mindre enn i målingen september 2006.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 3,5 og 4,5 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

– Gledelige tall

Sametingspresident Egil Olli (Ap) er storfornøyd med målingen.

Egil Olli

Egil Olli (Ap)

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Det er klart at å få presentert sånne tall, som viser at vi har en fremgang på 7,5 prosent i forhold til valget sist, er veldig gledelig. Det forteller meg at den politiekken vi har drevet det siste året i posisjon i Sametinget, har folk tatt veldig godt imot. Og det viser at vi har veldig god støtte til den politikken vi nå driver, sier Olli.

Sametingspresidenten nevner blant annet Sametingsrådets arbeid med å løse læreboksituasjonen til samiske skolebarn som et positivt tiltak ovenfor velgerne.

– Den store kultur- og språksatsingen som vi har betyr nok også veldig mye for velgerne. Vi har jo mange andre satsinger, blant annet på næringsspørsmål, som også er viktig for folk. Derfor tror jeg ikke det er noen enkeltsaker som gjør at vi får så stor fremgang, mener Olli.

Olli tror likevel ikke at valget neste høst allerede er vunnet.

– Meningsmåling er meningsmåling og valg er valg, understreker Egil Olli.

HØR: OLLI OM MENINGSMÅLING

– Ikke fornøyd før NSR vinner valget

NSR sin parlamentariske leder, Aili Kestitalo, er ikke like fornøyd med tallenes tale som det sametingspresidenten er.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo (NSR)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg må jo helt klart si at fornøyd kommer jeg ikke til å være før NSR har vunnet neste sametingsvalg. Og dessverre viser det seg å være slik, i følge denne gallupen i allefall, at vi ikke i like stor grad som Arbeiderpartiet har klart å nå ut ti nye potensielle velgere. Det betyr at vi må jobbe hardere for å være tydeligere på vår politikk, sier Aili Keskitalo.

– Det som er veldig tydelig i denne meningsmålingen, og som også har vært like tydelig i andre meningsmålinger, er at vi har en veldig stabil og trofast velgergruppe. Meningsmålingen bekrefter at vår største utfordring er å nå ut til nye velgergrupper, mener Keskitalo.

Kestitalo mener at Arbeiderpartiet har dradd fordel av å sitte med makta i Sametinget. På denne måten har de en stor mulighet til å profilere sin egen politikk og å profilere sine egne politikere.

– Kanskje vi ikke har vært kritiske nok i opposisjon, men jeg må jo understrekeke at opposisjonen ikke har den samme muligheten til å fronte sin politikk som det posisjonen har, forklarer Aili Keskitalo.

NSR-lederen sier at Arbeiderpartiet først og fremst har klart å få stemmene til de små grupperingene i Sametinget.

HØR: KESKITALO OM MENINGSMÅLINGEN

Korte nyheter

  • Viessu bulii gundán - ohcet veahki Sámis

    Rensberg-bearaš masse buot mannan vahkku go sin viessu bulii gudnán, Sörvattnet gilis Härjedális.

    – Leat ollu dávvirat maid ii sáhte veardidit, mat bullet gudnán. Árbedávvirat, duojit, dáidda ja persovnnalaš diŋggat nu got gávttit, sliehpat ja avit.

    Nu logai Agneta Andersson gii orui viesus, beaivvi maŋŋel go bulii. Son lea sihtan veahki sámis.

    – Gávdno go soames duojár gii sáhttá veahkehit min merkenniibbiiguin? Mánu geažis min lea miessemearkun ja diekkár niibbit eai leat oastinládje gávppis, lohká Andersson.

    Politihkkar Moa-Sara Marakatt, Grännas Lulli Ruoŧas lea okta sis gii lea veahkehan bearraša. Son ávžžuha buohkaid Sámis veahkehit, go dát bearaš duođai dárbbaša veahki, sii leat massán visot.

    Geahča ášši Ođđasiin:

  • Stuora gudnin go adnet árvvus su barggu

    Musihkkár ja musihkkabuvttadeaddji Klemet Anders Buljo lea ožžon 25.000 ruvdnosaš stipeandda Tono musihkkaorganisašuvnnas.
    Buljo lea bargan musihkkárin olles eallenagi ja lea leamašan buvttadeaddjin máŋgga musihkkaskearruide. Son lea maid bargan buvttadeaddjin Sámi Grand Prixas.

    – Ruhta ii leat deháleamos, muhto lea stuora gudni go oidnet mu barggu, dadjá Buljo.

    Guldal ášši Veaigesáddagis.

    Klemet Anders Buljo
    Foto: Wenche Marie Hætta / NRK
  • Šattut ja rásit addet movtta

    Dál lea dat áigi goas olbmot álget rásiiguin ja šattuiguin bargat. Irja Seurajãrvi-Kari lea ovttain sis geat gilvet, ja dat addá sutnje movtta, muitala son Veaigesáddagis. Son orru Helssegis, Suomas, muhto juohke geasi son dolle davás Gáregasnjárgii gilvit rásiid. Son vuos šaddada daid lulde, ja váldá daid mielde davás.

    Guldal ášši Veaigesáddagis:

    Olgoriikka ságat. Šattut ja rásit addet movta. Kristus albmáimannan beaivi. Tono árvvus atná su musihka. Ohcejogas buorre miella vahkku, Urbán beaivi otne