NRK Meny
Normal

Skulle lage sin egen arbeidsplass, men fikk nei

Fred Håvard Pettersen og kona hadde hørt at Nesseby kommune ønsket flere innbyggere. Men drømmen om egne arbeidsplasser ble stoppet på rådhuset.

Fred Håvard Pettersen
Foto: Privat

- Planen vi utarbeidet ble avslått av formannskapet, og det var nærmest som et sjokk for oss, forteller Pettersen.

Meningen var at ekteparet Pettersen skulle lage naturbasert opplevelsesturistsenter på Grassbakkholmen på sørsiden av Varangerfjorden.

- Vi syntes Nesseby var en fin kommune. Planen var å gjøre noe i sjøsamisk stil, forteller Pettersen.

Fine løfter

Den sjøsamiske kommunen i Øst-Finnmark har i mange år slitt med synkende folketall og fraflytting. Folketallet er godt under 900, og trenden er negativ.

Derfor har politikerne fristet med blant annet gratis barnehageplasser og gratis tomt med tilskudd.

- Kom til Nesseby, har vært budskapet.

- Skuffelse

Fred Håvard Pettersen var fast bestemt på å flytte fra Tromsø til Nesseby for å etablere seg med egen arbeidsplass og hjem. Men tiltross løftene om tilrettelegging; politikerne avslo søknaden om et opplevelsesenter på en av holmene.

- Det virker som om kommunen tenker galt. Folk vil flytte til en plass fordi de vil ha noe å gjøre. Derfor må man også tilrettelegge for næringsetableringer. I forhold til folk som ville starte næringsutvkling, blir det trøbbel, og det er svært overraskende, sier Pettersen.

Trussel

Ifølge Pettersen ble det hevdet at virksomheten til hans ville være en trussel mot etablert reiselivsbedrifter og skape konkurransevridning.

- Generelt ble vi veldig overrasket.  Det ble påpekt at vi kunne få problemer med å få igjennom planene. Vi skulle inngå avtaler med eksisterende bedrifter. For både det sjøsamiske og for reindrifta ville dette gitt positive ringvirkninger.

Virksomheten kunne skapt mange arbeidsplasser og styrket det øvrige næringslivet i Nesseby, mener han.

- Ønsket etablering et annet sted

Frps ordførerkandidat Jarle Andreassen synes det er merkelig at Nesseby gikk imot Pettersen planer.

- Vi må være positive til nyetablere og legge til rette så godt vi kan.

Aps ordførerkandidat Knut Inge Store avviser at de er imot etablere som Fred Håvard Pettersen.

- Vi ønsket at virksomheten skulle etableres et annet sted. De områdene han hadde søkt, synes vi ikke skal brukes til det Pettersen hadde planer om.

Administrasjonen fikk i oppdrag om å finne andre områder til Pettersen, sier Store.

- Jeg vet ikke om det er blitt tatt kontakt med ham.

Store synes ikke dette er en pinlig sak i valgkampen: - Jeg mener vi skal ta imot alle etablere og bli enige med dem hvor de kan etablere seg.