Nei til sykehusrapport

Fylkestinget i Finnmark sa i går nei til Fremskrittspartiets ønske om å få Oslo Economics rapport om sykehusstrukturen i Vestfinnmark kvalitetssikret. Forslaget, som egentlig hadde flertall i fylkestinget, ble likevel stoppet før saken kunne gå til avstemning av fylkesordfører Runar Sjåstad og Arbeiderpartiet. Sykehusrapporten, bestilt av politikerne i Alta, konkluderer med at det er mest lønnsomt å legge et nytt sykehus i Vestfinnmark i Alta.