NRK Meny
Normal

Nei til reinbeitekonvensjon

Plenumssamlingen til Sametinget i Sverige sier nei til konvensjonen som skal ligge til grunn for lagstiftningen om det grenseoverskridende norsk/svenske reinbeitet.

Reinsdyr

Illustrasjonsbilde av rein.

Foto: Einar Fortun

Lars Jon Allas

Lars Jon Allas.

Foto: Thomas Sarri / SR Sameradion

– Dette gir et signal til riksdagen og regjeringen om at sametinget, samenes eget folkevalgte organ, har sagt nei til konvensjonen, sier Lars Jon Allas. Han representerer partiet Guovssonásti på Sametinget.

Sametingets plenum vedtok å helt og holdent forkaste forslaget til ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige. Denne konvensjonen skal ligge til grunn for lovverket om det grenseoverskridende reinbeitet.

Styret i sametinget hadde sprikende forslag ovenfor onsdagens plenum i Östersund. Lars Jon Allas var en av dem som leverte et motforslag mot styrets forslag og fikk gehør fra plenum.

– Det finns et behov

Flertallet i styret ville forkaste konvensjonsforslaget hvis forslaget strider mot Europakonvensjonens menneskerettigheter.

Styreordfører Ingrid Inga foreslo på sin side at plenum skulle godkjenne konvensjonsforslaget fordi den blant annet bekrefter samenes stilling som urfolk. Hun mener at ved å avvise konvensjonsforslaget tar man bort alle muligheter til en langsiktig bærekraftig reinnæring på begge sidar av den svensk/norske riksgrensen.

Britt Sparrock, Samelandspartiet, var skuffet på samebyenes vegne fordi sametinget helt forkastet forslaget til ny reinbeitekonvensjon.

– Jeg håper at sametinget nå jobber for de samebyer som har et behov for å finne en løsning, sier Britt Sparrock til SR Sameradion .

Lars Jon Allas har fremmet reinbeitekonvensjonen for Europadomstolen og sametingets avslag er til hans fordel.

– Dette gjør at jeg har fått støtte fra Sametinget og at de mener i likhet med meg at dette styrker mitt arbeid og det er en stor fordel for mig, sier Lars Jon Allas.

Undertegnet i fjor

Onsdag 7. oktober 2009 undertegnet sveriges jordbruks- og sameminister Eskil Erlandsson og norges landbruks- og matminister Lars Peder Brekk den nye norsk-svenske reinbeitekonvensjonen i Stockholm.

Landbruksminister Lars Peder Brekk

Landbruksminister Lars Peder Brekk.

Foto: Christian Thomassen / Scanpix

Bakgrunnen for den nye avtalen er at reinbeitekonvensjonen fra 1972 opphørte å gjelde i 2005, og det har siden den gang pågått forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift.

Disse forhandlingene ble sluttført 24. februar 2009, og forhandlingsresultatet ble overlevert Landbruks- og matdepartementet i Norge og Jordbruksdepartementet i Sverige for videre oppfølging.

Stor motstand fra svenske reineiere

Det nye forslaget til reinbeitekonvensjon har ennå ikke blitt den konfliktdemperen de nasjonale myndighetene i Norge og Sverige hadde håpet på.

Altevann konflikt
Foto: Arild Moe / NRK

Reieneiere i Saarivuoma reinbeitedistrikt gikk allerede sommeren 2009 ut med at de ikke vil følge den nye reinbeitekonvensjonen .

Reineier Henrik-Johannes Blind i Saarivuoma reinbeitedistrikt sa da at de vil fortsette å ha reinsdyrene på sommerbeite i Indre-Troms på grunn av gode beiteforhold.