Nei til kommunesammenslåinger

Til tross for et unisont nei til kommunesammenslåinger, kan fylkesmannen likevel anbefale nye storkommuner i Finnmark. De neste månedene skal fylkesmannen gå gjennom de beslutningene som i dag er gjort, og så komme med egne tilrådninger over hvordan kommunekartet i Finnmark bør se ut. Det opplyser fylkesmann Gunnar Kjønnøy i en melding til NRK.