NRK Meny
Normal

Velgerne sier nei til storkoalisjon

Et samarbeid mellom «de to store» på Sametinget støttes ikke av velgerne.

Willy Ørnebakk (f.v.), Aili Keskitalo og Egil Olli.

Tidligere gruppeleder i Ap, Willy Ørnebakk (t.v.) i samtale med NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo. Avtroppende president Egil Olli lytter (t.h.).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

45,7 prosent av de spurte i meningsmålingen Sentio har utført for NRK Sápmi, svarer «nei» på spørsmålet om Arbeiderpartiet og Norske Samers Riksforbund bør gå sammen om ledelsen av Sametinget.

600 personer i Sametingets valgmanntall er spurt.

27 prosent svarer «ja». Vet ikke-gruppen er omtrent like stor; 27,3 prosent.

Frp-oppslutning avgjør

Presidentkandidatene til Ap og NSR utelukket også en storkoalisjon under debatten i NRK Sápmi i februar i år.

– Jeg mener det er bra for velgerne med klare alternativer, sa Aili Keskitalo (NSR) i debatten.

Vibeke Larsen ønsket ikke å spekulere i framtidige samarbeidspartnere under debatten. Men en ting var hun klar på:

– Jeg skal ikke utelukket annet enn et samarbeid med Frp.

Det er dermed Frps størrelse og styrke på Sametinget som kan bli utslagsgivende for om NSR og Ap kan gå sammen om ledelsen.

– Hvis vi skulle komme i en situasjon hvor de kreftene som ønsker å nedlegge Sametinget får stor innflytelse, så kan man se mulighetene for et samarbeid, sa Keskitalo i presidentkandidatdebatten.

– Vi vil ta ansvar dersom det skulle oppstå en slik situasjon, svarte Larsen.

«Under sterkt press»

I januar skrev tidligere sametingsrepresentant Per Ivar Henriksen et innlegg (ekstern lenke) hvor han foreslo at Ap og NSR gikk sammen for å danne et flertall.

– Den senere tidsutvikling har vist at samiske forhold er under sterkt press fra mange hold.

– Jeg mener at et sterkt og samlet Sameting lettere vil kunne klare å få gjennomført de mange felles målene som NSR og Arbeiderpartiet har, skrev Henriksen.

34 prosent av Ap-velgerne støtter dette forslaget. 29,5 prosent av NSR-velgerne svarer «ja».

Over halvparten av NSR-velgerne - 52,6 prosent - svarer «nei». 43 prosent av Ap-velgerne gjør det samme.

Vet ikke-gruppen i Ap er på 23 prosent, og 17,9 prosent i NSR.

Størst motstand i Árja

Sterkest motstand mot en storkoalisjon mellom Ap og NSR er det blant Árjas velgere.

Åtte av ti velgere sier nei; 81,3 prosent. Bare 12,5 prosent svarer ja.

Heller ikke Frp-velgerne ønsker at «de to store» går sammen. 76,2 prosent svarer «nei», 9,5 prosent «ja». Vet-ikke gruppen i Frp er 14,3 prosent.

Blant Høyre-velgerne er vet-ikke gruppen på 24,1 prosent. Det er et stort flertall som sier «nei»; 58,6 prosent. 17,2 prosent sier ja.