– Barentsjubileum med bismak

Urfolk i Barentsregionen fortviler over lite driftsstøtte fra statene til samarbeid over landegrensene. De har nå like godt stanset dette arbeidet.

MEdvedev statsledere

Leder av Working Group of Indigenous Peoples (WGIP) , Lars Anders Baer er med i det gode selskapet når Barenstssamarbeidet feires.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Russland gir ingen støtte til drift av urfolksgruppa og Finland og Sverige gir kun sporadisk støtte, det sier seg selv at det er minimalt vi kan få til med disse midlene, sier Lars Anders Baer.

Samene og andre urfolk som bor i Barentsregionen har i flere år hatt en felles arbeidsgruppe, Working Group of Indigenous Peoples (WGIP), som har vært ledet av Baer. I går kunngjorde de at gruppens arbeid legges ned inntil de får nok penger til å drive arbeidet.

– Raus med pene ord

Lars-Anders Baer

Lars-Anders Baer

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Baer deltok nylig under feiringen av 20 år med samarbeid i Barentsregionen. Flere av statslederne omtalte samarbeidet i rosende ordelag, men Baer mener barentsregionens urfolk opplever sjelden at ordene blir omgjort til handlinger.

– Det er langt mellom de fagre ord fra stats- og utenriksministrene under 20 års jubileet for Barentssamarbeidet, til den virkelige verden for oss urfolk, sier Lars-Anders Baer.

Han forklarer dette med at formelt har urfolk oppnådd høyere status i Barentssamarbeidet. Dette innebærer økte forpliktelser og økt deltakelse i samarbeidet, men uten skikkelig økonomisk støtte er det vanskeligfor urfolk å bidra slik de ønsker.

– Problemet er at man etter 20 år ikke har klart å etablere en fast finansiering av drifta for urfolksgruppa, nå er kassa tom og all virksomhet stanses inntil finansieringen er løst, sier Baer.

Kun penger fra Norge

Av de nordiske landene er det spesielt Finland og Sverige som har bidratt med pene ord i konferanser og festlig lag, mener Baer. Det er sjelden disse to landene har bevilget penger til urfolkenes samarbeid over landegrensene.

– Det er kun Norge som gir fast støtte til WGIP og dermed mangler samer og andre urfolk den økonomiske sikkerhet de andre deltakerne i barentssamarbeidet har, påpeker Baer.

– Mest av alt er det Russland som ved sin manglende finansiereing, hindrer sine egne urfolk deltakelse i dette, legger han til.

Det er nå uklart hva som skjer videre med urfolks samarbeid i Barentsområdet, men det at gruppen nå har stanset arbeidet får konsekvenser for planlagte konferanser.

– Nå har vi stoppet alle forberedelser for urfolkskongressen som skulle holdes neste år på grunn av økonomien, jeg forventer nå at de ansvarlige organer i Barentssamarbeidet omgående finner en løsning på denne uverdige situasjonen, sier Baer.