NRK Meny
Normal

– Kan ikke tenke meg at bussreisetider innbefattes av FNs barnekonvensjon

– Hadde det vært slik at kommuner bryter FNs barnekonvensjon grunnet lange bussreiser til og fra skolen for skoleelever, da har i så fall vi brutt konvensjonen allerede for mange år siden, sier tanaordføreren.

Frank Martin Ingilæ

LEGGER NED OG ETABLERER SKOLER: Ordfører i Tana kommune, Frank Ingilæ (Ap), foran den splitter nye grunnskolen ved kommunesenteret Tana bru. Samtidig som denne skolen er under bygging, får ordføreren kraftig kritikk fra flere hold for å ha vært med på å nedlegge en annen skole i kommunen; Sirma oppvekstsenter nesten fem mil unna.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er veldig mange skolebarn i Tana som sannsynligvis allerede i dag har mye lenger skolebusstur i reisetid, enn det elevene som blir rammet av nedleggelsen i Sirma får.

– Sirmaelevene blir nok ikke de som har lengst reisetid i vår kommune

Dette sier tanaordfører Frank Ingilæ.

Han avviser dermed kritikken fra tidligere sametingspolitiker, Jánoš Trosten, som mener Tana kommune har brutt FNs barnekonvensjon ved å nedlegge grendeskolen Sirma oppvekstsenter.

Sirma skole / Sirbmá skuvla, Jánoš Trosten (innfelt)

KRITISK TIL SKOLENEDLEGGELSE: Tidligere sametingsrepresentant, Jánoš Trosten fra Tana, ber Fylkesmannen i Finnmark vurdere om Tana kommunes budsjettvedtak fra begynnelsen av desember i år, da Sirma oppvekstsenter ble vedtatt nedlagt, strider mot FNs barnekonvensjon. – Også kommunestyrene er forpliktet til å følge konvensjonen, skriver han i klagen.

Foto: Eilif Aslaksen (NRK). / NRK

Ti mils skolereise hver dag

Konsekvensene er at sirmaelevene daglig må reise nesten ti mil til sammen, for å gå skole ved kommunesenteret Tana bru.

Dette utgjør rundt, eller i underkant, av to timer i skolebuss hver dag.

– Det vil bety at barna på Sirma skole vil miste retten til hvile og fritid, som i neste instans bryter med konvensjonens tanke. Kommunens vedtak fratar sirmabarna denne nødvendigheten, samt at barnas rett til fritid og lek i hjemmene innskrenkes til ytterpunktet. Dette innebærer en stor inngripen i barnas rett, mener Trosten.

Lange avstander

– Hadde det vært slik at kommuner bryter FNs barnekonvensjon grunnet lange bussreiser til og fra skolen, da har i så fall vår kommune brutt konvensjonen allerede for mange år siden, sier tanaordfører Ingilæ.

– Det er fordi vi er en stor kommune med spredd bosetting – noe som for så vidt ikke er unikt, tillegger han.

Ingilæ tror ikke fylkesmannen vil ta Jánoš Trostens klage til følge.

– Det vil virkelig overraske meg dersom fylkesmannen skulle gripe inn i en sak som dreier seg om hvilken skolestruktur vår kommune skal ha, sier Ingilæ.

Ungdomsskole elever i Sirma

MANGEÅRIG NEDLEGGELSESSPØKELSE: Oppvekstsenteret i Sirma i Øst-Finnmark, har i mange år eksistert nærmest på nåde. Senteret er foreslått nedlagt en rekke ganger over mange år. Dette bildet er tatt i 2007, da senteret også ble foreslått nedlagt.

Foto: Sirma skole

– Nedleggelse var ikke ønskelig

– Det er ikke spesielt hyggelig å måtte legge ned oppvekstsenteret i Sirma. Det har aldri vært ønskelig. Men grunnet kommunens økonomiske situasjon, så var vi nødt til det, svarer ordføreren.

Skolenedleggelsen i Sirma rammer fire faste skoleelver og to faste barnehagebarn.

– Men vi holder jo muligheten åpen for at man kan gjenåpne Sirma oppvekstsenter dersom elevgrunnlaget skulle tilsi det i fremtiden. Det har jo skjedd andre steder, sier Ingilæ.

– Derfor har vi sagt at vi skal prøve å sikre at skolen ikke blir solgt, slik man har gjort i andre kommuner når skoler er nedlagte.

Sirma oppvekstsenter har en rekke ganger blitt truet med nedleggelse – senest i fjor. Da ble skolen riktig nok spart, frem til nå.

Høna eller egget-debatt

– Men enkelte foreldre sier at det vil ikke bli noe økning i antall barn og unge i skolealder i Sirma, nettopp fordi dere har nedlagt skolen, blant annet for da vil ikke barnefamilier flytte dit – ei heller oppmuntrer det til familieforøkning. Hva sier du til dette?

– Altså, skolen er jo til for elevene – ikke for foreldre eller lærere. Det må være et elevgrunnlag for at det skal være skole.

– Hvor mange flere barn og elever må det komme til Sirma før dere gjenåpner skolen da?

– Det kan jeg ikke si nøyaktig. Det er veldig vanskelig. Det blir en helt individuell vurdering. Men sånn som det er nå er det et altfor lite elevgrunnlag. Da er det bedre at sirmaelevene blir en del av større skolemiljø ved Tana sameskole ved Tana bru, sier Ingilæ.