Nedgang i antall fiskere

Det er en stadig nedgang i antall fiskere og fiskefartøy her i landet. Det viser tall fra Fiskeridirektoratet.
 

(Det er en stadig nedgang i antall fiskere og fiskefartøy her i landet. Det viser tall fra Fiskeridirektoratet.
Ved utgangen av 2010 var antall fiskere registrert i Fiskermanntallet og antall fiskefartøy redusert med 3 prosent sammenligna med året før.
Det betyr at det i fjor var registrert 12 296 fiskere og 6311 fiskefartøy.
Oversikten viser også at gjennomsnittsalderen for fiskere er øker, fra 46,1 år i 1990 til 49 år i fjor.

Antall fiskere i Nordland er halvert fra over 6000 i 1990 og til 2884 i 2010, viser tall fra Fiskeridirektoratet.

I samme periode er gjennomsnittsalderen for fiskere her i landet økt fra 46 til 49 år.

Samtidig er antall fiskere og fiskefartøy registert ved utgangen av 2010, redusert med 3 prosent sammenlignet med året før på landsbasis.)