NRK Meny
Normal

Nazileder: – Samene bestemmer ikke

– Samene kan ikke kreve eierskap til noe de ikke har kjøpt, la oss si det sånn.

Det sier lederen for naziorganisasjonen NNSB i Tromsø til nrk.no/sami. Han presiserer at han uttaler seg som privatperson.

– Ikke urfolk

NRK offentliggjorde igår forslaget for fremtidig forvaltning av statsgrunn i Troms og Nordland.

Flertallet i det regjeringsoppnevnte samerettsutvalget mener at samene skal ha to av seks representanter i styret som skal ta hand om dette i fremtiden, på tross av at det bor få registrerte samer i området. Forslaget offentliggjøres 3. desember.

Lederen i Norges Nasjonasosialistiske bevegelse i Tromsø er en av dem som ikke liker forslaget, som nå lekker ut. Han presiserer at han uttaler seg som privatperson og at dette ikke nødvendigvis er organisasjonens offisielle syn.

– Jeg anser samene som urfolk i Finnmark. Men det er ikke Norges urfolk, da de ikke vandret hele landet. Det er ihvertfall ikke historisk påvist at de gjorde det.

Det nyopprettede lokallaget til Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse i Tromsø ledes av en mann i begynnelsen av 20-årene. Han ønsker ikke møte NRK for intervju, men svarer villig vekk på spørsmål på epost.

– Besynderlig forslag

– Samene er norske statsborgere og bør derfor ha medfølgende rettigheter. Det er ikke dermed sagt at de kan bestemme over land og vann, kun fordi de har fått en tittel som "urfolk".

Mannen ser klare paralleller fra Finnmarksloven til det som nå holder på å skje i Troms og Nordland.

– Jeg mener at samene ikke har flere rettigheter enn folk flest. I en tid av likestilling ville det vært besynderlig. Det er ikke en dans på roser når andre kommer inn og skal forvalte land som er ditt eget.

– Jeg, som nordmann, har rett til å stille meg kritisk til Finnmarksloven, som er et hult konsept, som er til irritasjon for den enkle finnmarking. Jeg frykter at det samme skal skje i fylkene sør for Finnmark.

Nettstedet nnsb.net der også lokallaget i Tromsø finnes, er registrert i Utah, USA.