Navdet olbmot ovttasbarget

Finnmárkku politiijat navdet ahte máŋga olbmo dat ovttasbarget sisagaikumiin ja suoládemiin Oarje-Finnmárkkus. Sivva dasa lea go njealjejuvllatsihkkel suoládeamit, biilašilta ja sihkkelsuoládeamit leat lassánan maŋimuš áigge. Dan čállá iFinnmark neahttasiidu. Politiijat jáhkket suolagálvvuid ruhtadit narkotihkka geavaheami. Dál bivdet politiijat olbmuin cavgilemiid.