NAV-ruhtaveahki dat jávká

Nuorat eai galgga šat beassat bargohárjehallamii NAV-ruhtavehkiin dalá maŋŋel go gerget nuoraidskuvllas. Dál ii galgga šat gánnihit heaitit skuvlla vázzimis 16-jahkkásažžan. Stuorradiggi lea dál mearridan dánlágan ruhtadoarjaga ahkemeari loktet 16-jagis 18-jahkái. Riikadásis leat 86:s vuollel 18-jagi, geat eai šat oaččo NAV-ruhtadoarjaga.