NAV «vedtok» kvinne som død

– Jeg fikk sjokk – og det tragikomiske oppå det hele er at jeg i tillegg ble informert om at jeg har seks ukers klagefrist, hvis jeg er uenig i at jeg er død, sier kvinnen.

NAV Telemark og vedtaksbrev

NAV Telemark presterte å innvilge båretransport til en kvinne i 30-årene i forbindelse med hennes dødsfall. Men kvinnen er langt i fra død – men derimot høyst sjokkert. NRK har sladdet NAV-brevets sensitive innhold, av hensyn til personvernet.

Foto: Else Jorunn Saga / NRK/Privat

Det er i forbindelse med et nylig tragisk dødsfall blant kvinnens nærmeste, at hun søkte pengestøtte fra NAV til båretransport for den avdøde.

Men i vedtaktsbrevet klarte NAV Telemark å forveksle personnavn og personnummere mellom den avdøde, og kvinnen.

I brevets ordlyd heter derfor feilaktig, at det er hun selv som er avdød – og som dermed er innvilget pengestøtte til sin egen båretransport.

– Å motta et brev der man nærmest er blitt erklært død av NAV, er høyst ubehagelig. Det sier den Telemark-bosatte kvinnen – opprinnelig fra Vest-Finnmark.

Hun finner sakens omstendigheter så belastende overfor sin egen familie og seg selv, at hun ikke ønsker å identifiseres i media – eller gå inn på sensitive detaljer omkring saken.

Vantro og støtteerklæringer

På sin Facebook-profil har kvinnen luftet sin oppgitthet og frustrasjon med sine venner og bekjente.

Her mangler det ikke på støtteerklæringer til kvinnen – og noe harselas omkring NAVs saksbehandlingstabbe.

(Artikkelen fortsetter under skjermdumpen)

Skjermdump fra kvinnens Facebook-vegg

Skjermdump av kvinnens Facebook-status og -vegg. Gjengitt med kvinnens tillatelse. NRK har sladdet identifikasjonsfaktorene.

Foto: Skjermdump Facebook

Beklager sterkt

Rina Neegård Halvorsen

Rina Neegård Halvorsen hos NAV Forvaltning Telemark beklager tabben sterkt.

Foto: Anita Moland / NRK

Leder for NAV Forvaltning i Telemark, Rina Halvorsen, synes saken er særdeles uheldig.

– For det første så vil jeg beklage dette, for dette skal overhodet ikke skje, bedyrer hun.

Halvorsen forklarer feilen med en omlegging av saksbehandlingssystemet deres.

Hun forteller at NAV Telemark den siste tiden har begynt å skanne dokumenter, og innført elektronisk saksbehandling.

– Og i dette tilfellet er dokumentet som har blitt innlevert i forhold til støttesøknaden, blitt skannet opp mot den pårørende – istedenfor den avdøde, sier NAV Forvaltning Telemarks leder Rina Halvorsen.

– Dette her tar vi nå tak i internt igjen, for å påminne om at man må være meget observant på dette i denne typen søknader, redegjør Halvorsen.

– Fikk klagefrist på mitt eget dødsfall

Med vedtaksbrevet til kvinnen fra NAV, fulgte et vedlegg med orientering om klagerett og -adgang.

Dette vedlegget har det kvinnen kaller et «tragikomisk» innhold.

– Det som er «positivt» er jo at i det vedlegget fremkommer det at hvis jeg er uenig i mitt eget dødsfall, så har jeg seks uker til å klage på, sier kvinnen oppgitt – med en smule sarkasme i tonen.

– Vi tror ikke avdøde kan skrive klager

Leder i NAV Forvaltning i Telemark, Rina Halvorsen, sier at dette er et standard informasjonsskriv av et vedlegg, der man orienterer om enhvers klagerett i henhold til lov og regelverk.

Halvorsen sier at vedlegget ikke har med «klage på dødsfall» å gjøre.

– Som forvaltningsloven sier, så har jo enhver bruker i dette landet rett til klage – at man har en klagefrist, hvis man ikke er enig i den stønaden eller bistanden man får. Dette gjelder også pårørende, slik som denne kvinnen

– Så det er ingen grunn til å anta at NAV tror at avdøde personer kan skrive klager?

– Nei, det er det selvfølgelig ikke. I forbindelse med denne type ytelser så er det jo pårørende som søker om gravferdsstønad, og de har klagerett på vedtak. I akkurat denne saken er det gjort en feil fra vår side, og igjen – det må jeg bare på det sterkeste beklage, forteller Rina Halvorsen i NAV Telemark.