Hopp til innhold

Naturvernforbundet: – Mudring kan bli en katastrofe for tanalaksen

– Tanavassdraget er et av verdens viktigste laksevassdrag. Da kan man ikke tukle med elvemunningen, sier Øystein Hauge, vara til styret i Naturvernforbundet i Finnmark.

Øystein Hauge på Høyholmen i Austertana

KREVER KONSEKVENSUTREDNING: Naturverner Øystein Hauge vil ha konsekvensutredning før det gis tillatelse til mudring i Tanamunningen naturreservat.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Øystein Hauge presiserer at han i prinsippet ikke er imot mudring i Tanamunningen naturreservat.

– Men jeg er enig med fylkesmannens miljøvernsjef at dette ikke kan igangsettes hvis det er i strid med vernebestemmelsene for fredningsområdet . Derfor er det nødvendig med en ordentlig konsekvensanalyse før det gis klarsignal, forklarer Hauge.

Han får full støtte fra lederen i Naturvernforbundet i Finnmark, Leif Wasskog.

– Vi er sterkt kritisk til prosessen som ligger til grunn for denne saka. Det er nødvendig med flere målinger og undersøkelser av grunnforholdene før endelig vedtak kan fattes, sier Wasskog.

50.000 lastebillass sand skal fjernes

Elkem AS Tana som er datterselskap av kinesiskeide Elkem, har et kvartsittbrudd i Austertana. Kvartsitten leveres med båter til smelteverk i ulike deler av verden.

For å komme til bruddet må lastebåtene gjennom Tanamunningen naturreservat hvor de ikke kan ha større last enn 6000 tonn. Nå planlegger de å ta i bruk 10.000-tonnere, men da må farleden gjøres dypere og bredere.

400.000 kubikkmeter med sand, tilsvarende 50.000 lastebillass, skal fjernes fra naturreservatet.

Men naturverneren som selv bor i Austertana, frykter for ubotelige skader.

– Fjerning av sand kan ødelegge livsgrunnlaget

Livet i Tanamunningens naturreservat har en nøkkelart - fiskeslaget tobis, også kalt sil.

– Ved en eventuell mudring risikerer man å ødelegge livsgrunnlaget for denne arten. Sel, fugl, sei, torsk og ikke minst laksen er avhengig av silen som befinner seg i det internasjonale reservatet, forklarer Hauge.

Sil har som særtrekk at den gjemmer seg i sand, spesielt hvis den blir skremt.

– Fjernes sanda, kan også silen fjernes. Per i dag vet vi ikke hvilke konsekvenser det kan gi. I verste fall kan det være en katastrofe for laksebestandene i vassdraget som allerede fra før er under sterkt press, frykter Hauge.

– Kinesere ønsker raskere fortjeneste

Han tror ikke på påstandene om at det per i dag er risikofullt for båtene å ferdes gjennom farleden.

Nå går det i snitt 3,4 skipslaster ut gjennom reservatet i uka. Trafikken har pågått fra 1974, og har foregått uten grunnstøtinger hittil, svarer Hauge.

Han tror årsaken til mudringa er heller den at Elkem ønsker større og raskere fortjeneste av virksomheten i Austertana.

Og når de samtidig skal utvide leteområdet , gjelder det å ta i bruk større båter, hevder Hauge.

Avviser påstandene fra Naturvernforbundet

Påstandene blir kategorisk avvist av daglig leder i Elkem AS Tana, Rune Martinussen.

Rune Martinussen, daglig leder i Elkem AS Tana

– Mudring er nødvendig for å gjøre farleden tryggere, forklarer daglig leder Rune Martinussen i Elkem AS Tana.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Per i dag foreligger det ingen planer om å utvide produksjonen utover dagens takt. Mudringen er nødvendig for å gjøre innseilingen tryggere når vi skal ta i bruk større båter, svarer Martinussen.

Kystverket som utreder prosjektet er enig i at mudring kan være nødvendig for å gjøre farleden tryggere.

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid før vi kan komme med vår endelige anbefaling. Hensynet til laksebestandene vil selvsagt bli en viktig del av denne vurderingen, svarer sjefingeniør Arve Andersen i Kystverket Troms og Finnmark.

Korte nyheter

 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Váldon gitta vejolaš veagalváldima dihtii

  Politiijat Áltás dieđihit twitteris ahte leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai ija.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat twitteris.

 • Elle Maija videre i Stjernekamp

  Med sin unike operasang, der storparten av sangen består av mjauing, rasket Elle Maija Klefstad Bær med seg nok stemmer til å gå videre til neste runde av Stjernekamp.

  Mia Gundersen trakk det korteste strået, og får ikke fortsette i sangkonkurransen.

  Stjernekamp 2023, Elle Maija Klefstad Bær
  Foto: NRK