Naturvernforbundet: – Laksefjordene må bevares

Naturvernforbundets landsmøte krever at regjeringen vedtar tydelige retningslinjer for nasjonale laksefjorder og elver.

Repparfjord

Repparfjorden i Kvalsund i Finnmark er en av de 29 nasjonale laksefjordene i Norge.

Foto: Bente Bjerke / NRK

– Når et gruveselskap kan dumpe avfall rett i en nasjonal laksefjord, er det ikke lett å forstå hvordan de har fått «særlig beskyttelse», slik det ble lovet. Nå må regjeringen forklare hva særlig beskyttelse betyr, sier Annie Henriksen i Naturvernforbundet i Vest-Oarje.

Naturvernforbundets landsmøte, samlet i Sarpsborg denne helgen, har vedtatt en klar beskjed til regjeringen:

Nasjonale laksefjorder og -elver trenger tydeligere beskyttelse fra regjeringen. Norge har en tredjedel av verdens gjenværende bestander av nordatlantisk villaks, og har ansvar for arten under den Nordatlantiske laksevernkonvensjonen (NASCO). Men villaksen trues både fra oppdrett, inngrep og forurensing.

– De nasjonale laksevassdragene og laksefjordene er opprettet for å sikre minst mulig negativ påvirkning på laksen, og er et viktig del av arbeidet for å bevare villaksen vår. Nå trenger den tydeligere beskyttelse, sier Henriksen.

– Må få klare verneforskrifter

Stortinget har opprettet nasjonale laksevassdrag og laksefjordar for å gi et utvalg av de viktigaste laksebestandane «særlig beskyttelse».

Naturvernforbundet påpeker at dette vernet dessverre har blitt satt uttrykkelig til side ved fleie tilfeller, og ber organisasjonen om at det blir vedtatt helt klare retningsliner/ forskrifter som sikrer formålet ved vernet.

Norge har en tredel av verdens gjenværeende bestand av nordatlantisk villaks, og gjennom den nordatlantiske laksevernkonvensjonen (NASCO) har Norge villaks som nasjonal ansvarsart.

Organisasjonen påpeker at villaksen er truet gjennom mange typer påvirkning, ikke minst fra oppdrett, arealinngrep og forurensning. De nasjonale laksevassdragene og laksefjordene skal sikre minst mulig negativ påvirkning på laksen, som et vesentlig bidrag til Norges ansvarsarbeid for villaks.

– Da er det viktig at nasjonale laksefjorder og laksevassdrag blir forvaltet i overenstemmelse med Stortingets intensjoner om å bevare villaksen og gi et særlig vern til de 52 nasjonale laksevassdragene og 29 nasjonale laksefjordene. Lakseturismen er også en næring som representerer en årlig omsetning på 1,3 milliarder, og er avhengig av god økologisk forvalting, uttaler Naturvernforbundet.