Naturvernforbundet om Nussir: – Trekk utslippstillatelsen tilbake

Naturvernforbundet påklager nå miljødirektoratets beslutning som gir gruveselskapet NUSSIR ASA utslippstillatelse. Nussir-direktør Rushfeldt sier han forventet engasjement.

Demonstrasjon mot gruvedrift

Det har de siste årene blitt arrangert flere demonstrasjoner mot dumping av gruveavfall i norske fjorder.

Foto: Natur og Ungdom

På Samenes nasjonaldag samlet 180 personer seg utenfor Stortinget.

De protesterte mot dumping av gruveavfall i norske fjorder.

Naturvernforbundet tar nå tak i saken. De påklager miljødirektoratets beslutning som gir gruveselskapet NUSSIR ASA utslippstillatelse for inntil to millioner tonn gruveslam i Repparfjorden.

Lars Haltbrekken

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er klinkende klar på at miljødirektoratet må trekke tilbake utslippstillatelsen til Nussir.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kravet er at vedtaket om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen ikke gjøres rettskraftig, og at utslippstillatelsen trekkes tilbake.

– Gjennomføring av dette gruveprosjektet vil medføre en av de største forurensningsskandalene i nyere tid i Norge, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Forventet engasjement

– Engasjementet rundt gruvesaken i Repparfjord i Finnmark fra miljøbevegelsen og samisk hold var forventet, sier direktør for Nussir, Øystein Rushfeldt.

Og legger til at at de selvfølgelig aksepterer engasjementet.

– Det høye engasjementet med demonstrasjoner og klager på gitte tillatelser gjør at ting tar lenger tid. Dette er vi inneforstått med, og jobber videre med prosjektet, sier sier direktør ved Nussir ASA, Øystein Rushfeldt.

– Letter arbeidet med lokal støtte

Rushfeldt sier at protester og innspill fra bl.a. miljøvernorganisasjonene har medført at kravene som er stilt til gruveselskapet er blitt mye strengere enn det som er tidligere har vært vanlig i Norge overfor mineralbransjen.

– Betingelsene er blitt påvirket, noe vi bare har måttet forholde oss til og respektere.

Øystein Rushfeldt

Direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, sier at de forventet stort engasjement i gruvesaken i Repparfjord.

Foto: Roger Manndal, NRK

Han sier videre at han er glad for engasjementet i Kvalsund kommune.

Det er ikke noe tvil om at måten lokalsamfunnet i Kvalsund har stått opp for prosjektet, har vært viktig for oss i planleggingen.

Han tror at dette har fått betydning for de øvrige myndigheters behandling av saken.

– Jeg kjenner ingen andre kommuner i Norge hvor man så tydlige har tilkjennegitt sin støtte til et etableringen av et gruveprosjekt som det vi har sett i Kvalsund.

Mener flere lover brytes

De samlede konsekvensene for det marine livet i Repparfjorden og tilgrensende havområder er sterkt mangelfullt utredet, mener Naturvernforbundet.

Haltbrekken sier at det er en rekke lover og forskrifter som ikke er vurdert av Miljødirekto­ratet.

Organisasjonene mener utslippstillatelsen blant annet bryter med Naturmangfoldloven, Vannforskriften, Konvensjonen om biologisk mangfold, Londonkonvensjonen og grunnlovens §112, miljøparagrafen.

– Dette rammer omdømmet til Norge som sjømat og miljønasjon. Gruveavfall skal ikke ut i fjordene, sier Haltbrekken.

Intensjonsavtale med Sametinget

Nussir inngikk i 2010 i en intensjonsavtale med Sametinget, med en god dialog forteller Rushfeldt.

Etter det politiske skiftet i Sametinget mener han at dialogen er endret.

– Men vi opplever, langt fra, at alle er mot oss, og dette prosjektet er det som desidert er minst problematisk for reindrifta, avslutter Nussir-direktør Øystein Rushfeldt.

  • Hør intervju med Øystein Rushfeldt her:
  • Les også: – Mineraldrift uten miljøstandarder
Riehpevuotne

Gruvesaken fra Repparfjord i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark vekker stort engasjement fra miljøbevegelsen og samisk hold. Dette hadde vi forventet, sier Nussir direktøren.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK