NRK Meny
Normal

- Et regelverk som innskjerper barmarkskjøring er på sin plass

Naturvernere mottar forslaget om ny motorferdsellov med glede.

Dag T. Elgvin
Foto: NRK

- Det er helt på sin plass at fylkesmannen får myndighet i å gi dispensasjoner i en del tilfeller. Jeg tror det er helt nødvendig etter den praksisen vi har sett til nå. Det er mange kommuner som ikke har fulgt reglene, sier  Dag Elgvin, leder for Finnmark Naturforbund.

HØR: Dag Elgvin

Han har gått igjennom lovforslaget på 111 sider, som blant annet foreslår å gi fylkesmannen myndighet til å bestemme over dispensasjoner knyttet til utmarksnæring.

- Vi kommer oss ut i naturen

At kommunene taes fra denne myndigheten, tror ikke Elgvin har så stor betydning.

- Selv om fylkesmannen får myndighet til å vurdere hva som er utmarksnæring og hvem som kan få dispensasjon til utmarksnæring, så kan man fortsatt høste av Finnmarks naturen. Vi har mange barmarksløyper man fortsatt kan bruke. Man trenger ikke bære båten selv, sier Elgvin.

At det er fylkesmannen som skal bestemme om samenes multeplukking og fisking er utmarksnæring,  vil ikke sametingets visepresident godta.

- Uten sanksjoner følges ikke loven

Den foreslåtte motorferdsloven lar kommuner i unntakstilfelle gi tillatelse til motorferdsel  dersom søkeren påviser et behov for transport ,og at trasporten er mer til gagn enn til skade og ulempe for naturen.

 - Før har man ikke blitt straffet om man bryter regelverket, og da har man ikke vært så nøye på det. Etter det nye lov-forslaget vil kommunene bøtelegges og i verstefall taes fra myndigheten til å gi dispensasjoner i unntakstilfeller. Tror man vil forholde seg til det, sier Elgvin.