Naturressursene må bygge på framtid

Rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk, mener at naturressursene er det landsdelen må bygge videre på i framtida. - Og også en utdanningsinstitusjon som universitetet må bidra til at verdiene som skapes i nord blir i nord, sier hun. Fredag presenterte regjeringa sin nordområdestrategi. Anne Husebekk mener den kunne vært klarere med hensyn til hva Nord-Norge skal satse på framover.