Hopp til innhold

Náranaš veiutbyggingen blir utsatt

Veiutbyggingen til Náranaš steinbruddet er utsatt. Formannsskapet i Kautokeino valgte å utsette saken siden de ikke kom til enighet.

Masi kvarts
Foto: Larvik Granite As

Klemet Erland Hætta Naranaš birra

Kautokeino ordfører Klemet Erland Hætta

Foto: Piera Balto / NRK

Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta forteller at formannskapet ikke klarte å bli enige om vilkårene for lånet på over ni millioner kroner til utbyggingen av Náranaš veien.

– Formannskapet ønsker å se på avtalens del om sikring av lokale arbeidsplasser. Også avtaledelen om at mineralselskapene skal betale for bruk av veien, må sees nærmere på, sier Hætta.

Hætta forteller at deres advokat skal gå gjennom avtalen. Hætta regner med at formannskapet tar denne saken opp igjen om få uker.

SE TV-INNSLAG FRA OĐĐASAT

GULDAL: NÁRANAŠ-OLU GEADGI BILLAHUVVA

GULDAL: NARANAS MANJIDUVVO

Øystein Olsrød

Daglig leder i Larvik Granite AS, Øystein Olsrød

Foto: Larvik Granite AS

– Vi kan utnytte mer

Daglig leder i Larvik Granite AS, Øystein Olsrød forteller at utnyttelsesgraden av steinen som blir tatt ut er kun fem prosent. Han forteller at årsakene til dette er den dårlige veien som forringer kvaliteten på steinen. Også de mange omlastingene som må foretas er også med på å ødelegge mer av steinen.

– Vi har jo av interesse å utnytte mer enn kun fem prosent av steinen, og denne nye veien vil gi muligheten til større utnyttelse av steinen til alternative produkter, sier Olsrød.

Larvik Granite As har ansvaret for salget og markedsføringen av den spesielle Masi kvartsen. Denne steinen er ifølge Olsrød unik i verden.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Korte nyheter

 • Jus suovvanjurggonat eai doaimma

  Measta buot Norgga 500-duhát bartta geavahuvvojt beassážiid áigge.

  De lea ge dat ballu Brannvernforeningas, sii geat buollinsihkkarvuođa hárrái olu barget ja fuomášuhttet.

  Sin ballu lea dat ahte ollu dáid barttain mat geavahuvvojit ii leat doaibmi buollinalárbma dahje suovvanjurggon.

  Buot barttain ja astoáiggedáluin galgá leat unnimusat okta suovvanjurggon, dasa lassin de galget leat dollačáskadanrusttegat maid álkit oaidná ja gávdná.

  - Jos dat dollanjurggon ii doaimma, na de ii leat das masage ávki, go ii leat báhtter dahje báhtter lea billašuvvan dahje guorranan, ja dán sii vuhttet go gulahallet riika buollinčáskadeddjiiguin geat leat čađahan bearráigeahčču barttain ja asttuáigedáluin, lohká Brannvernforeninga hálddahuslaš direktevra Rolf Søtorp.

  Nu ávžžuhit ge seammás geahččat sihke suovvanjurggona ja eará dárbbašlaš rusttegiid go olle dál beassážiidda bartii.

  Brannalarm/Røykvarsler
  Foto: Malin Nygård Solberg / NRK
 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.