Nammadan FeFo stivralahttuid

Sámedikki dievasčoahkkin nammadii Mathis Nilsen Eira, Máret Guhttor ja Marit Kirsten Anti Gaup Finnmárkkuopmodaga stivralahttun ja Ragnhild Lydia Nystad leat nammadan Finnmárkkuopmodaga bearráigeahččanlávdegotti lahttun. Sii doaibmagohtet dakkaviđe ja doibmet njeallje jagi áigodaga.

Mii fuomášuhttit ahte FeFo ođđa stivrraáirras, Máret Guhttor, lea NRK Sámi hoavdda, Mona Solbakk, eadni. FeFo-stivrra guoski áššiin ii leat Solbakk mielde doaimmahuslaš árvvoštallamiin ja mearrádusain.