Naken for kunsten

De som møtte opp på åpning av utstillingen "Ikte, odne, ihttin" fredag kveld på Sámi Vuorka-Dávvirat i Karasjok fikk oppleve en meget spesiell performance.

Daban Da tok kontakt med publikum i sin performance.
Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

VIDEO: Se åpningsperformance med Daban Da

Daban Da åpner utstillinga "Ikte, odne, ihttin" i Karasjok
Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Performance-gruppa Daban Da bestående av kunstnerne Asbjørn Forsøget og Gjert Rognli overrasket de fremmøtte med en forestilling uten ord og taler. I stedet fikk publikum se en naken og hvitmalt Gjert Rognli bli vekket til live og så til slutt bli malt med blod av en hvitmalt Asbjørn Forsøget.

Verket "Ikte, odne, ihttin" som utstillinga er oppkalt etter
Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

"Ikte, odne, ihttin" er en utstilling som viser frem kunstverk og kunsthåndverk laget av omlag 30 samiske kunstnere. Alt som står utstilt på Sámi Vuorka-Dávvirat nå, er kjøpt inn av Sametingets innkjøpskomité i perioden 2005 til 2007.

Del av fremtidig samling i nasjonalgalleri

Deler av utstillinga "Ikte, odne, ihttin"
Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Sametinget har opprettet en egen komité bestående av et fast medlem, nemlig konservatoren på Sámi Vuorka-Dávvirat og deretter to medlemmer fra kunstnerorganisasjonene. De to kunstnerne sitter i komitéen i to år.

Verk av Josef Halse
Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Meningen bak innkjøpsordningen er at alle innkjøpte verk skal vises frem i en permanent utstilling i et fremtidig samisk nasjonalgalleri. Hittil er over 800 verk kjøpt inn, selv om nasjonalgalleriet fortsatt kun er på planleggingsstadiet.

Formann i innkjøpskomitéen Asbjørn Forsøget synes det er synd at kunsten så langt blir kjøpt inn, vist offentlig i en kort periode, for så så stues vekk i magasinet ved Sámi Vuorka-Dávvirat i Karasjok. Forsøget frykter at den samiske kunsten på denne måten blir glemt. Derfor er drømmen om et eget Samisk kunstmuseum noe de samiske kunstnerne ikke vil gi slipp på. Selv etter at 30 års arbeid ennå ikke har ført til at planene er konkrete.

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK