Konvensjonsforslag leveres regjeringene

Den samiske arbeidsgruppen for norsk-svensk reinbeitekonvensjon leverer sitt forslag til de ansvarlige statsrådene i Oslo i dag.

Møte om reinbeitekonvensjon

I september 2012 møttes Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, Sametingsråd Ellinor Marita Jåma, Sametingspresident Egil Olli og Landsbygd minister Eskil Erlandsson i Stockholm.

Foto: Mette Ballovara

Det har gått 1 1/2 år siden den norsk-svenske arbeidsgruppen ble etablert,

Siden da har samene i Norge og Sverige fått nye Sameting. I Norge er også regjeringen og landbruksministeren skiftet ut.

Har tro på signering

Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gïelh), som ble valgt inn på det norske Sametinget også sist høst, har ledet det samisk arbeidet.

Hun mener at utfordringene som gjenstår før avtalen kan undertegnes, er mulige å løse.

– Nå er det opp til regjeringene å få fullført dette konvensjonsarbeidet og Sametingene har et ansvar for å se til at det etterhvert lages samarbeidsavtaler mellom de forskjellige reinbeitedistriktene i Norge og samebyene i Sverige, slik arbeidsgruppen foreslår, sier Jåma til Sameradioen.se .

Lokale avtaler

Det er Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) og Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som på vegne av regjeringene mottar konvensjonsforslaget fra arbeidsgruppen fredag ettermiddag på Landbruksdepartementet i Oslo.

Forslaget har fått varierende mottakelse fra samiske miljøer i Norge og Sverige.

Det som likevel har fått blant annet sametingene til å støtte opp om forslaget er at de legger opp til lokale forhandlinger mellom de berørte reindriftsutøverne.